• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Doğumdan Askerliğe Giden Yolda Geleneksel Kültürümüzde Çocuk
(Child in Our Traditional Culture in the Road From Birth to Military Service )

Yazar : Meryem Bulut    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 82
Sayfa : 257-269
    


Özet
Bu çalışma Sedat Veyis Örnek’in Geleneksel Kültürümüzde Çocuk adlı kitabı ile ilgilidir. Kitap genel hatlarıyla kısaca tanıtılmaktadır. Çocukla ilgili geleneklerde bize son derece kapsamlı ve zengin ayrıntıları içeren bir inceleme sunan bu kitap, birçok önemli bilgiyi barındırmaktadır. Örnek, kendi yorumlarını kitabının sadece giriş kısmında belirterek son derece kısıtlı tutmuştur. Çünkü yorum ve yaklaşımların zamanla değişeceğine inanmaktadır ve ilgi duyanların yararlanma ve değerlendirmelerine açık, elden geldiğince dizgeli bir gereç sunmayı amaçlamıştır. Elimizdeki kitap, Sedat Veyis Örnek’in geleneksel uygulamaları tarafsız bir tasvirinden oluşmaktadır. Bul- guları modern tıp ve dinsel/büyüsel olarak ikiye ayırmıştır. Örnek’in dinsel/büyüsel ve çağdaş tıp uygulamaları ayrımını, Evans-Pritchart ve Levy-Bruhl, Rivers’ın araştırmalarında da görürüz. Ör- nek çalışmalarında gelenekler ve görenekler zincirinin halkalarını tek tek belirleyerek yerellikten ulusallığa ve evrenselliğe ulaşmayı amaçlamaktadır. Evrenselliğe ulaşırken dönemin gerektirdiği yurttaşlık bilinci ile hareket etmektedir.

Anahtar Kelimeler
çocuk, din, büyü, geleneksel uygulamalar

Abstract
This is a study based on the book named Children in Our Traditional Culture which is written by Sedat Veyis Örnek. The book is introduced in general outlines througout the article. While this book offers us a comprehensive and rich detailed review about child-related traditions, it also contains significant information regarding its subject of study. Since Örnek believed that the comments and the attitudes differ by the time, he restricted his own interpretations regarding the subject to only the introduction part of his book. Therefore, he intended to present a systematic instrument open to be utilized and evaluated by the audience. This book is an objective description of traditional practices by Sedat Veyis Örnek. He classifed his data into two seperate groups such as modern medicine and religious/magical treatment. Same classifications can be seen in the Works of Evans Pritchard and Levy Bruhl and Rivers. In his studies in order to reach from local to national and than to universal, he tries to determine each and every aspect of customs and traditions. While achieving his goal he acts with the awareness of citizenship expec- ted from his generation.

Keywords
child, religion, magic, traditional applications

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook