• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Türkiye’de Kore Savaşı Edebiyatında Kadın ve Savaş Algısının Sedat Veyis Ömek’in Pirinçler Yeşerecek Oyunu Üzerinden Tartışılması
(Kore Savaşı, savaş edebiyatı, Birleşmiş Milletler askeri, savaş algısı, savaş karşıtı edebiyat, Kore savaş edebiyatı. )

Yazar : Eunkyung Oh    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 82
Sayfa : 319-333
    


Özet
Bu çalışmanın amacı Kore Savaşına katılan Türk askerlerinin Türkiye’deki Kore Savaşı ede- biyatı eserlerini nasıl etkilediğini Sedat Veyis Örnek’in Pirinçler Yeşerecek oyunu üzerinden ta- nıtmak ve irdelemektir. Pirinçler Yeşerecek tiyatro oyunu Birleşmiş Milletler Ordusunun bir parçası olarak Kore Sa- vaşına katılan bir Türk askeri tarafından yazılmıştır. Bu çalışmanın en önemli yanı karşılaştırmalı edebiyat ve belgesel edebiyatı içerecek şekilde savaş edebiyatının Türk edebiyatında bir parçası olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca çalışma Türk askerlerinin savaş karşıtı düşüncelerinin an- laşılmasını göstermesi bakımından önemlidir. Kore Savaşı sırasında Türkiye’deki siyasal atmos- feri düşündüğümüz zaman Kore’deki Türk silahlı güçlerini birisinin eleştirmesinin ne kadar zor olduğu anlaşılabilir. Pirinçler Yeşerecek oyununda savaşın kötü koşullarında seks işçiliği yapmak zorunda kalan bir kadın onu buna zorlayan Koreli bir adam ve para karşılığı birlikte olmak isteyen bir Amerikalı askerin arasında geçmektedir. Türk yazar kendisini Amerikan askeriyle özdeşleştirmektedir. Ya- zara göre bütün bu insanlar savaşın kurbanıdır. Yazarın savaş algısı ve savaş karşıtı düşünceleri Lacancı bakış açısından değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
savaş algısı, savaş karşıtı edebiyat, Kore savaş edebiyatı.

Abstract
The purpose of the study named “The Understanding of War and Prostitutes in the Korean War Literature of Turkey” is to introduce and understand what was the recognition of Turkish soldiers who participated in the Korean War. “When the Rice Grows Green” is a drama written by a Turkish soldier participating in the Korean War as part of the UN army. This work is of the utmost importance in Turkish literature as “War Literature” which includes the meaning of documentary literature and the value of com- parative literature. It is also meaningful that it shows the understanding and anti-war thought of Turkish soldiers. When we think about the political situation in Turkey at that time, if someone criticized dispatching of Turkish forces to Korea, they could secretly loose their right to live, so the worth of this drama is very clear. The prostitute is a just symbol of a colonialized country during the war, and Korean guy Kim is a master exploiting the woman. There is a U.S soldier who wants to buy the woman’s body. Here, both Kim and the U.S. soldier are merely men who have been castrated rather than buyers of women’s body. However, there is a prismatic refraction of orientalism in which Korean Kim is primitive and the American soldier is civilized. It is coming from a dissociation of the Turkish writer’s consciousness. The Turkish writer identifies himself with the American. According to the writer, these people are all victims of the war and they are human beings who have the lack in symbolic orders. The writer’s understanding of the war and anti-war thought is revealed from a Lacanian point of view. And also he criticizes the war as useless ideology and the split within the symbolic world.

Keywords
Turkey, Korean War prostitutes, war literature. Korean War Literature

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr