Sedat Veyis Örnek’in Öykücülüğü
(Storytelling of Sedat Veyis Örnek )

Yazar : Tülin Arseven    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 82
Sayfa : 349-367
1495    808


Özet
Sedat Veyis Örnek, Halkbilim ve Etnoloji alanlarında değerli araştırmaları olan önemli bir bilim insanıdır. Bilimsel araştırmalarının yanı sıra Sedat Veyis Örnek şiir, öykü ve tiyatro gibi edebiyatın farklı türlerinde de ürünler vermiştir. Başka dillerden Türkçeye tiyatro oyunları ve öy- küler çevirmiştir. Ona göre edebiyat eserleri, halkbilime ilişkin zengin bir malzeme içermektedir. Halkbilim, Etnoloji ve Sosyoloji disiplinlerinin edebiyat eserlerinden öğrenecekleri vardır. Sedat Veyis Örnek için edebiyat aynı zamanda bilgi, görgü, duygu, düşünce ve hayal dünyasını dışa vurabileceği özel bir aktarım alanıdır. Sedat Veyis Örnek öykülerinde bazen bir olayı bazen de yaşamın içinden bir kesiti anlatır. Eserlerinde kimi zaman doğup büyüdüğü Sivas’ın kimi zaman Almanya’da öğrenim gördüğü yılların izi görülür. Onun eserlerinde görülen bir başka önemli öğe ise mesleki bilgi ve deneyimleridir. Sedat Veyis Örnek’in gerek araştırmalarıyla, gerek yazdık- larıyla gerekse çevirdikleriyle Türk edebiyatına önemli ölçüde katkıda bulunduğu bir gerçektir. Edebiyat ve sanatla böylesine iç içe olmasına karşın, o kendini bir edebiyatçı olarak görmediğini belirtecek kadar mütevazı bir insandır. Bu çalışmada Sedat Veyis Örnek’in yazdığı öyküler ya- zarın hayatı, düşünce ve duygu dünyası ekseninde içerik ve biçim açısından değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Sedat Veyis Örnek, öykü, edebiyat, Türk edebiyatı

Abstract
Sedat Veyis Örnek who has got valuable research Folklore and Ethnology is an important academic. Besides his researches, Sedat Veyis Örnek has got many literary poetry, short story and drama. He translated short stories and plays from different languages into Turkish. He thinks that literary works provide a valuable resource for folklore. Folklore, Ethnology and Sociology disciplines have much to learn from literary masterpieces. For Sedat Veyis Örnek, Literature is a special tranmission area that he can express his knowledge, emotions, thoughts and imagination. Sedat Veyis Örnek sometimes tells an event or sometimes tells a real part of life in his short sto- ries. In his masterpieces it is sometimes seen the traces of Sivas where he was born and grew up or sometimes the traces of the years in Germany where he studied. Another important item of his masterpieces is his professional knowledge and his experiences. It is clear that he has significant contributions to Turkish Literature not only with his researches, writings but also with his trans- lations as well. Although he deals with Literature a lot, he is such a modest person that he doesn’t name himself as a writer. In this study, short stories written by Sedat Veyis Örnek will be analysed in the aspect of his life, thoughts and emotions.

Keywords
Sedat Veyis Örnek, story, literature, Turkish literature