Pedofili Üzerine İki Oyun İncelemesi: Karatavuk ve Donmuş
(Two Analysis of Plays on Pedophilia: Karatavuk and Donmuş )

Yazar : Dilek Zerenler    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 80
Sayfa : 85-98
1562    1531


Özet
Toplumlar tarafından tabu kabul edilen konular arasında çocuk istismarı ve çocukla- ra uygulanan cinsel istismarlar önceliklidir. Pedofili yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlıktır ve pedofillerin büyük ço- ğunluğu erkektir. Pedofil birçok Avrupa ülkesinde cinsel suçların en önemlisi olarak kabul edilir. Genelde kurbanın yaşı küçüldükçe ve kurbanla saldırgan arasındaki yaş farkı arttık- ça cezalar artar. Ancak burada önemli olan kurbanın veya kurban yakınlarının durumu res- mi makamlara taşımasıdır. Çünkü yapılan araştırmalarda pedofillerin büyük çoğunluğunun akraba içerisinden veya yakın komşular arasından çıktığı bilinmekte ve bu durum olayın mahkeme taşınmasında bir engel teşkil etmektedir. Toplumu oluşturan bireylerin çocuk istis- marı konusunda yeterince bilinçli olması hem çocukların bu tarz tehlikelerden korunmasında önemli bir noktadır hem de bu şekilde bir tehditle karşılaşıldığında doğru analiz yapılıp çocu- ğun incinmeden, herhangi bir travma yaşamasına sebep olmadan olayı aynı zamanda olayın bir pedofil-kurban ilişkisi olup olmadığı da iyi tespit edilmesinde önemlidir. Bu toplumsal bilinç de ancak sosyal amaçlı projelerle konunun basında daha çok yer alamsı sağlanarak veya sanat yoluyla olabilir. Bu çalışmada da yirmi birinci yüzyılda olunmasına rağmen hâlâ gizlenen pedofil konu- sunun iki Avrupalı yazarın oyunlarında nasıl ele aldığı pedofil-kurban ve toplum bağlamında incelenmiştir. İskoç oyun yazarı David Harrower’ın Karatavuk adlı oyunda pedofi-kurban ilişkisini toplumun kabul etmediği âşık-âşık ilişkisinin sınırında verişi; İngiliz oyun yazarı Byron Lavery’nin de Donmuş adlı oyunda pedofilin çocukluk dönemi de ele alınarak çocuk- lukta cinsel istismara uğrayan bireylerin potansiyel suçlu olma durumu ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Karatavuk, Donmuş, Pedofil, Harrower, Lavery.

Abstract
Pedophilia is one of the taboos of society that noone wants to talk, criticize in front of people. Pedophilia and child sexual abuse are generally seen as morally wrong and abnormal by society. Pedophilia is the sexual preference for or a strong sexual interest in children. The term usually refers only to sexual preference for/interest in prepubescent or early pubescent children and most sexual offenders against children are male, Although what causes pedop- hilia is not yet known clearly researchers report a series of findings linking pedophilia with brain structure and function. these studies find associations between pedophilia and lower IQs, poorer scores on memory tests, greater probability of having suffered childhood head injuries resulting in unconsciousness and sexual abuse in their childhood. The incidence of pedophilia has been markedly underestimated because most of the time the paedophile is a relative or neighbour. It is essential that pedophilia be reported so that appropriate steps can be taken to protect the children involved and all other children. Researchs show that that there was a great deal of misunderstanding and unrealistic perceptions in the general public about pedophilia. By the help of social projects this subject can reach lots of people through media and art. By this way it is indicated that the public’s perception has gradually become more well-informed on the subject. In this study two European playwrights plays are analysed in the aspect of paedophilia- victim and society. Scottish playwright David Harrower in his play Blackbird deals with paedophile and victim relation with the perspect of lover-lover that the society does not appreciate. English playwright Byron Lavery in his play Frozen focuses on the childhood of the paedophile.

Keywords
Blackbird, Frozen, Pedophilia, Harrower, Lavery.