4 Mayıs Hareketi ve Çin Edebiyatında Modernleşme: Modern Çin Edebiyatının Öncüsü Zhu Ziqing ve Unutulmaz Eseri “Beiying”
( May Fourth Movement and Modern Chinese Literature: Zhu Ziqing, The Pioneer of Modern Chinese Literature and His Memorable Work “Beiying” )

Yazar : Gonca Ünal Chiang    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 89
Sayfa : 41-58
4780    1751


Özet
Çin edebiyatında modernleşme hareketi 1917-1918 yılları arasında başlamış, ancak ilk yıllarında yalnızca aydınların dikkatini çekmiş ve ülkenin tamamına yayılamamıştır. 1919 yılına gelindiğinde, 4 Mayıs Hareketi’nin patlak vermesiyle toplumun eğitim, kültür, sanat, siyaset alanlarına yansıyan yenileşme süreci, edebiyat alanında da önemli gelişmelere ve değişmelere vesile olmuştur. Yazı dilinde sadeleşmeyi ön gören bu yenileşme hareketi sayesinde, edebiyat yalnızca soylu ve aydın kesimin anlayabileceği eserler veren bir alan olmaktan sıyrılarak halka ulaşmıştır. Bu hareket aynı zamanda; ülkesini seven, ülkesini koruma içgüdüsüne sahip olan ancak yüzünü batıya dönmüş gençler ve aydınlar için güçlü bir dayanak noktası olmuştur. Çin edebiyat tarihinin en zengin ve yaratıcı eserlerinin verildiği bu süreç, genç yazarların da en verimli yıllarını kapsamaktadır. Bu dönemde doğu-batı kültürünü sentezleyerek modern tarzda eserler veren ve modernleşme sürecine öncülük eden yazarlardan biri de Zhu Ziqing’dir. Özellikle deneme türünde verdiği eserleriyle dikkat çeken Zhu Ziqing’in, bir yandan baba sevgisini yüceltirken diğer yandan dünya gerçeklerinden henüz etkilenmemiş uçarı çocukluk yıllarına duyduğu derin özlemi yansıttığı eseri “Beiying”, modernleşme sürecinin en unutulmaz eserleri arasında yerini almıştır. Türkçe’ye “Ardından” başlığı ile kazandırmış olduğumuz bu eser, okuyucularını nesiller boyunca etkilemiş ve genç yazarlar için önemli bir ilham kaynağı olmuştur

Anahtar Kelimeler
4 Mayıs Hareketi, Modern Çin Edebiyatı, Zhu Ziqing

Abstract
Chinese literary modernization movement, which began in the years 1917-1918, initially attracted only attention of intellectuals and did not spread to the whole country. Throug the outbreak of the May 4th movement, there are important developments and changes in society, education, culture, art, politics and most importantly literature in 1919. With this movement in mind, the youth and intellectuals embraced the western culture with great enthusiasm. The years between 1917 and 1919 in Chinese literary history were highly productive years for the prolific authors. Among these authors Zhu Ziqing, who synthesized the East-West cultures, was the pioneer of Modern Chinese Literature. Zhu Ziqing not only glorifies love for father but also yearns for his childhood in his proses, especially in “Beiying”, which is one of his memorable works. Trough the ages, “Beiying” which can be translated “Ardından” into Turkish, is a great inspiration source to the young authors.

Keywords
May Fourth Movement, Modern Chinese Literature, Zhu Ziqing