Türkiye’de Psikanalitik Folklorun Öncüsü: Seyfi Karabaş
(The Pioneer of Psychoanalytic Folklore in Türkiye: Seyfi Karabaş )

Yazar : Serpil Aygün Cengiz   - Aysun Ezgi Bülbül - Sevinç Gülçiçek  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 80
Sayfa : 315-344
1720    1441


Özet
Karşılaştırmalı İngiliz, Fransız ve Türk edebiyatı alanında eğitim alan Seyfi Karabaş (1945-1998) Structure and Function in the Dede Korkut Narratives başlıklı doktora tez çalış- masından itibaren halk kültürüne ilgi duymuş ve folklor alanında pek çok yayın yapmış bir akademisyendir. Amerika Birleşik Devletleri’nden döndükten sonra Orta Doğu Teknik Üni- versitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmış olan ve sıradışı hocalığıyla da bilinen Seyfi Karabaş yapısalcı yaklaşımla ele aldığı Dede Korkut hikâyeleri, türküler, masallar, maniler ve kimi edebiyat metinlerini psikanalitik kuramla çözümleme de- nemeleri yaparak özellikle Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru (1981) ve Dede Korkut’ta Renkler (1996) kitaplarıyla Türkiye’de psikanalitik folklorun öncüsü olmuştur. Bu çalışma- da Seyfi Karabaş’ı tanıyan on dört meslektaşı ve öğrencisiyle yapılan görüşmelerden çıkan sonuçlar değerlendirilmiş ve Türkiye’de psikanalitik folklorun öncü metinleri olarak ele alı- nabilecek Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru (1981) ve Dede Korkut’ta Renkler (1996) kitapları analiz edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Seyfi Karabaş, psikanalitik folklor, Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru,

Abstract
Seyfi Karabaş who studied on literature of English, French and Turkish comparatively, was interested in folklore when studying on his doctoral thesis titled Structure and Function in the Dede Korkut Narratives. He published some books and many articles on folklore when he was teaching English literature courses at the Department of Foreign Language Education in Middle East Technical University after he returned from United States of America. Seyfi Karabaş was the pioneer of psychoanalytic folklore in Türkiye with his works Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru (1981) and Dede Korkut’ta Renkler (1996) in which Dede Korkut sto- ries, traditional Turkish quatrains and folk songs were studied through structuralist method and analysed by psychoanalytic theory. This article tries to achieve two goals: the first one is to understand Karabaş’ personality which affects his academic performance with intervi- ewing his fourteen colleagues and students; and the second one is to examine his books as initiating psychoanalitic approach in folklore studies in Türkiye.

Keywords
Seyfi Karabaş, psychoanalytic folklore, Bütüncül Türk Budunbilimi