Ankara İli Bakırcılık Sanatı
(The Art of Coppersmithing in Ankara )

Yazar : Asena Ertaş    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 79
Sayfa : 161-178
1555    1050


Özet
Kültürel açıdan ülkemizde büyük bir yeri olan Ankara bakırcılık faaliyetlerini, bakırcılıkla uğraşan kişileri, bakır ürünlerini incelemek, ortaya çıkarmak ve belgelemek amacıyla yapılan bu araştırma, Ankara bakırcılık sanatının unutulmamasını ve bu konudaki bilinmeyenlerin ortaya çıkmasını sağlamak, bulunan bilgileri belgelemek ve tanıtmak için hazırlanmıştır. Tarama modelinde betimsel bir çalışma olan araştırmanın çalışma evrenini Ankara ilinde bakırcılıkla uğraşan bireyler ve bakır ürünleri oluşturmakta olup örneklemini ise, Ankara ilinde bakırcılıkla uğraşan 20 birey ve 15 adet bakır ürünü oluşturmaktadır. Ankara ilinde araştırma kapsamına alınan bakırcılara ve üretimlerine ilişkin özellikler, bireylerle karşılıklı görüşme yoluyla uygulanan anket soruları ile elde edilmiştir. Bakır ürün üretiminde kullanılan hammadde, araç, teknik, boyut, desen, ürün çeşit ve özellikleri,ürün örnekleri üzerinde yapılan gözlem ve incelemelerle belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Ankara ilinde bakırcılık önemli el sanatlarından biridir ve bu sanatla geçimini sağlayanlar bulunmaktadır. Bakır ürünlerinde yapısal şekillendirmededövme tekniği yoğun olarak kullanılmakta olup yüzeysel şekillendirme olarak da daha çok kazıma tekniği kullanılmıştır. Ankara ilinde üretilen bakır ürünler, kullanım (mutfak, banyo) ürünleri, dekoratif (süs, turistik) ürünler olarak üretilmektedir. El sanatlarının birçok dalında olduğu gibi Ankara bakırcılığının da bazı sorunları bulunmaktadır. Geleneksel kültür zenginliklerinden olan bakırcılık sanatının turizm açısından değerlendirilmesiyle ekonomik açıdan yarar sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sanat,El Sanatı,Maden Sanatı,Bakır,Bakırcılık

Abstract
The study that is prepared with the aim of examining, emerging and documenting the Ankara coppersmith craft having an important role in our country in terms of culturally and the people making artifacts from copper is catered for not forgetting Ankara coppersmith craft in addition to bring to light the unknown related to the this issue, document this new information and publicize it. The target population of this descriptive survey model is composed of the people making artifacts from copper in Ankara and copper products; the sample group of the is composed of 20 people making artifacts from copper in Ankara and 15 copper products. For this study, the characteristics of people whose jobs are coppersmith, and their products in Ankara have been obtained through survey questions by interviewing with each person. The raw materials, devices, technique, size, design, the range and qualification of the products , observation and examination being made on the sample products that are used in producing of the copper are ascertained. According to findings obtained from the research, in Ankara, the coppersmith is one of the main handcrafts and there are ones available who live off this art. In copper products, the technique of “forging” is used extremely during structural forming. However, in superficial forming, the technique of “scraping” is generally used. Copper products in Ankara are produced as usage products (such as kitchen, bath etc.) and decorative products (such as ornament, touristic etc.). Like in many branches of handcrafts, the coppersmith of Ankara has some problems, too. It is thought that it will provide benefits in terms of economic situation if the coppersmiths which are one of the traditional culture prosperities is utilized in tourism.

Keywords
Craft, Handcraft, Mineral Craft,Copper, Coppersmith