Ozanlık Geleneğimizi XXI. Yüzyıla Taşıyanlardan Âşık Kul Sadık
(One Of the Contacts of the Folkway of Poet in 21th Centry: Aşık Kul Sadık )

Yazar : Mustafa Kaya    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 78
Sayfa : 253-260
1606    942


Özet
Ozanlık geleneğimizi XXI. yüzyıla taşıyan nadir âşıklarımızdan birisi de Sadık GÜL’dür. S.GÜL 1966 Ordu Korgan doğumludur. Bir çiftçi ailesinin çocuğudur. Orta ve lise öğrenimini Ordu’da tamamlamış, lise yıllarında saz çalıp, düğünlere davet edilmeye başlanmıştır. 1980 yılında şiire merak salmış ve aynı yıllarda gurbet yolunu seçmiş, Uzunköprü, Malkara gibi yerleşimlerde çeşitli işlerde çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler
âşık, âşık Kul Sadık, saz şiiri

Abstract
------- -------- ----------- ------ ----- ---- ---- ---- - --------

Keywords
âşık, âşık Kul Sadık, saz şiiri