Estetik Etkinlikte Yazar-Kahraman İlişkisi Bağlamında O Topraklar Bizimdi Adlı Romanın Analizi
(The Analysis of Novel Named Those Lands Were Ours in the Context of Relationship Between Author and Protagonist in the Aesthetic Event )

Yazar : Tülin Arseven    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 74
Sayfa : 97-104
1580    841


Özet
Kırımlı yazar Cengiz Dağcı (1919-2011) çağdaş edebiyatın usta kalemlerinden biridir. Çok sayıda romanın yanı sıra anı ve hikaye türünde de örnekler vermiştir. Korkunç Yıllar, Yurdunu Kaybeden Adam, Onlar da İnsandı, Ölüm ve Korku Günleri ile Badem Dalına Asılı Bebekler romanlarından bazılarıdır. Küçük bir parça da olsa bir toprağa, bir mülke sahip olmanın bir insan için ne denli önemli olduğu düşüncesinden hareketle, vatan toprağının değerinin önemini anlattığı romanı O Topraklar Bizimdi ile Cengiz Dağcı, Türk dünyasında ses getirmiş, önemli bir yer edinmiştir. XX. Yüzyılın önemli kuramcılarından Mihail Bahtin’in görüşleri insan ve toplum bilimlerinin birçok alanında büyük ilgi uyandırmıştır. Bahtin ve Bahtin Çevresi olarak bilinen ekol dil felsefesi, roman kuramı ve tarihi, Rus Biçimciliği alanlarında önemli çalışmalar yapmışlardır. Bahtin’in görüşleri önceleri edebiyatta etkili olmuştur ancak daha sonra bu etki felsefe, sosyoloji, tarih gibi birçok alana yayılmıştır. Bugün farklı disiplinlerde çok farklı konuların incelenmesinde Bahtin’in görüşlerinden yararlanılmaktadır. Bahtin, estetik bir etkinlik olarak gördüğü romanı, eser-yazar ilişkisi üzerinden irdelemiştir. Bahtin, yazarın kimi zaman eserinin kronotopuna sızdığını, kimi zaman roman kişilerinin diyaloglarında kendini hissettirdiğini öne sürmüştür. Bahtin romanda, yazar ile kahraman arasındaki ilişkiyi çeşitli yönlerden ele almıştır. Estetik Etkinlikte Yazar-Kahraman İlişkisi Bağlamında O Topraklar Bizimdi Adlı Romanın Analizi başlıklı bu çalışmada O Topraklar Bizimdi adlı roman, Bahtin’in yazar-kahraman ilişkileri konusundaki görüşleri temel alınarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
O Topraklar Bizimdi, Cengiz Dağcı, Bahtin , estetik etkinlik

Abstract
Crimean author Cengiz Dağcı (1919-2011) is one of the prominent novelists of contemporary literature. Although his primary interest is writing novels, he has also given some examples of story and recollections writings. Korkunç Yıllar (Horrible Years), Yurdunu Kaybeden Adam (The Man Who Lost his Land), Onlar da İnsandı (They Were Humon too), Ölüm ve Korku Günleri (Days of Death and Fear), Badem Dalına Asılı Bebekler (Babies Hanging on the Almond Branch) are some of his well known novels. With his novel O Topraklar Bizimdi (Those Lands Were Ours), he has impressed and got a fame within the readers of the Turkic communities. In this novel, he emphasises the importance of the value of the territory of the motherland which is bounded to the idea that owning a lando or property, even if it is small one, is very important for human beings. Many people, who study in different fields of humanities and social sciences, have been influenced from the opinions of Mihail Bahtin, who is one of most important theorists of 20th century. He has created his own echol which is called Bahtin Cirle to study in the field of language phylosophy, theory and history as well as the Russian formalism of novel. At the beginning Bahtin’s opinions were effecctive in the literatüre, but later on they spreaded out over the many fields such as phylosophy, sociology and history. According to Bahtin’s view, a novel can be defined as an aesthetic activity through the relationship between the work and writer. He deals with a novel in different ways and claims that writers sometimes infiltrate into the kronotop of the work and shadows forth himself in the dialogues of the heros of the novel. Here, we present a study titled “Estetik Etkinlikte Yazar-Kahraman İlişkisi Bağlamında O Topraklar Bizimdi Adlı Romanın Analizi” (Analysis of Novel Named Those Lands Were Ours in the the Context of Relationship between Author and Protagonist in the Aesthetic Event); the novel named O Topraklar Bizimdi was anaysed based on the Bahtin’s view on relationships between writer and novels characters.

Keywords
Those Lands Were Ours, Cengiz Dagci, Bahtin, aesthetic event