Sovyet Rusya ve İtalya Gezilerinin Türk Siyasal Yaşamına Etkisi (1930-1932)
(The Impact of Soviet Russia and Italy Trips Upon The Turkish Political Life (1930-1932) )

Yazar : Funda Selçuk Şirin    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 73
Sayfa : 105-130
1545    874


Özet
1930 ve 1932 yıllarında Sovyet Rusya ve İtalya’ya yapılan geziler ekonomik ve kültürel olduğu kadar siyasal alanda da etkili oldu. Her iki devlet de Dünya ekonomik krizinin neden olduğu zorlu ekonomik koşullara devletçi politikalar takip ederek daha rahat direnebildiler. Bu başarı, krizden etkilenen Türkiye’nin ve Türk aydının da dikkatin çekti. Türkiye, 1930 yılına Dünya ekonomik krizinin etkisi altında girdi. Serbest Cumhuriyet Fırkası denemesi ve Menemen Olayı da iktidara bir yönüyle halkın arzu edilen düzeyde rejimi benimsemediği ve inşa edilemediğini gösterdi. Bu bakımdan 1930’lu yıllar iktidarın sistemi ekonomik, siyasal kültürel ve sosyal bakımdan inşa ettiği bir dönem oldu. Yeniden yoğun bir inşaya ihtiyaç duyan iktidar, genç Cumhuriyet için başarılı örnekler bulmak istedi. Sovyet Rusya ve İtalya ise hem ekonomik hem de siyasal bakımdan özellikle ulus devlet inşasındaki başarıları noktasında Türkiye için ideal iki örnek olarak ön plana çıkarılmaktaydı. Geziler hem ulus devlet inşasında genç Cumhuriyet için en iyi örneği bulmak noktasında hem de halkın faklı rejimlere ve ülkelere dair bilgi kaynağı olması bakımından önemli bir yere sahipti. Başka dünyayı merak etme ve başkalarıyla merak edilen bu dünyayı paylaşma hissiyle kaleme alınan gezi yazıları, özellikle sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve düşünce tarihi yazımında kullanılması gereken son derece önemli metinlerdir. Bu yazımızda Sovyet Rusya ve İtalya’ya 1930-1932 aralığında yapılan gezilerin ulus devlet inşasında siyasal ve kültürel düşüncenin oluşmasındaki etkisi irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Sovyet Rusya, İtalya, Komünizm, Faşizm, Kemalizm, ulus devlet

Abstract
The trips to Soviet Russia and Italy between the years 1930 and 1932 were influential on economical and cultural fields as well as on political field. Both of those states could resist the tough economical conditions created by the global economic crisis carrying out statist policies. This success also attracted crisis-torn Turkey and Turkish intelligentsia. Turkey welcomed the year 1930 under the influence of global economic crisis. Free Republican Party attempt and events in Menemen proved that the regime had not been constructed well and had not been adopted sufficiently by the mass of people. In this respect, 1930s in Turkey were the years of economical, political, cultural and social construction of the system. Government, in the need of intensive re-construction, sought successful models for the young Republic. Soviet Russia and Italy were two outstanding models for Turkey in terms of their success in both economics and politics, and especially in nation-state construction. Those trips had an important place in both discovering the best model for the young republic in the construction of nation state and being the source of information for the public about different regimes and countries. Travel books, which are created as a result of interest in another world, are written out to tell about the visited places; and these books are very important texts in historiography, especially in composing the socio-economical and socio-cultural history of thought. In this article the trips to Soviet Russia and Italy between the years 1930 and 1932, analyze impressions to the development of political and cultural thought born within the period of transition in the construction of nation state

Keywords
Soviet Russia, Italy, Communism, Fascism, Kemalizm, nation-state.