Ana Maria Matute’nin Olgunluk Dönemi Romanı Issız Cennet’te İmgeler ve Düşündürdükleri
(Images in Ana Maria Matute’s Maturity-Period Novel the Desolate Heaven and What It Makes One Think About )

Yazar : Şebnem Atakan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 74
Sayfa : 249-256
1561    873


Özet
Carmen Martin Gaite, Carmen Laforet, Josefina Aldecoa, Ana María Matute gibi kadın yazarlar için İspanyol İç Savaşına tanıklık etmek ve savaş sonrasının baskıcı yönetimi altında yazarlıklarını sürdürebilmek çok zor olmuştur. 1948 yılında ilk romanı yayımlanan ve günümüze kadar yazmayı sürdüren Ana María Matute, bütün kadın yazarlar gibi yaşamı boyunca bir yandan eş ve anne olarak sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken, diğer yandan da yazabilmek için büyük fedakarlıkta bulunmuştur. Seksenli yaşlarında kaleme aldığı romanı Issız Cennet ile Matute çocukluk yıllarına geri döner ve kendi yaşamından esinlendiği kimi kesitlerle geçmişi sorgular. İnsanın kişilik ve karakter oluşumunun temellerinin çocukluk döneminde atıldığı kanıtlanmış bir görüştür. Gerçekten de acı-tatlı tüm yaşamsal deneyimler, çevreye ilişkin ilk gözlemler, benliğimizin derinliklerinde yer eden ve ilerleyen yıllarda erişkin olduğumuzda kişiliğimizi ve dünyaya bakış açımızı belirleyen temel unsurlar o dönemde elde edilir. Matute, kanlı ve acımasız bir savaş yüzünden kaybolan masumiyeti başka deyişle “cennet”i yalnızca bir kez o da çocukluk döneminde yaşandığını Issız Cennet romanıyla biz okuyucularıyla paylaşır.

Anahtar Kelimeler
Ana María Matute, savaş, kadın, Issız Cennet, imge, çocukluk.

Abstract
It was an arduous work for women writers namely Carmen Martin Gaite, Carmen Laforet, Josefina Aldecoa and Ana Maria Matute to witness the Spanish Civil War and to pursue writing as a career within the oppressive regime of the post-war era. Ana Maria Matute, who published her first novel in 1948, and who has kept on writing since then, has not only endeavored to fulfill the responsibilities as a wife and a mother but also made great sacrifices to be able to continue her career as a writer, a situation faced by many women writers. Looking back to her childhood years where she finds her inspiration, Matute questions the past in her novel Uninhabited Paradise, a novel which she wrote in her eighties. The idea that human personality and character are formed in childhood is a widely accepted and acknowledged perception regarding the human psyche. Indeed, it is during our early years that bitter-sweet life experiences, the first observations of the environment, and essential aspects that influence an http://statics.magazinkolik.com/Images/news/c/v/cemildemirsipahizy_VEFAT_MNS.jpg d shape our view of life and personality are inscribed deeply into our psyche. With her novel Uninhabited Paradise, Matute shares with us, the reader, that it is the cruel and bloody war that enabled her to experience the loss of innocence, in other words the “paradise”, a notion which is only experienced in childhood years.

Keywords
Ana Maria Matute, war, woman, Uninhabited Paradise, images, childhood.