Hiç Yaşamamış Hep Yaşayacak İki Kadın: Emma ve Seniha Ss, 13-36
(Two Women, Who Have Never Lived and Who Will Live Forever: Emma And Seniha )

Yazar : Hanife Nâlân Genç    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 90
Sayfa : 13-36
4277    1520


Özet
Bu çalışmada Fransız romanının yetkin isimlerinden Gustave Flaubert’in 1857 yılında yayımladığı Madame Bovary isimli yapıtı ile onunla pek çok açıdan benzerliği tartışılan Türk yazınından Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Kiralık Konak isimli romanı özellikle kadın başkahramanları yönünden incelenmiştir. Romanların en başta gelen benzerlikleri izlekleri ve ele aldıkları siyasal veya sosyal konulara eğilimleri, yaşanılan dönemin eleştirisini büyük bir gerçeklikle gösteriyor olmalarıdır. Romanların anlatı yerlemlerinde Madame Bovary’nin Emma, Kiralık Konak’ınsa Seniha isimli baş kadın kahramanları aynı zamanda her iki romanın da eksen karakterleri olup, roman dolantısının önemli yönlendiricilerindendir. Her iki romanda zaman ve uzam tümüyle kadın kahramanlar açısından anlamlandırılırken, izleği yansıtmada baskın biçimde onların kişilik özelliklerinin etken olduğu görülür. Bu çalışmada her iki romanın kadın kahramanları olan Emma ve Seniha’yı odağa oturtarak bu kahramanlar açısından romanları değerlendirmeye çalışacağız. Bu yolla yalnızca benzer eğilimleri, tutkuları ve istekleriyle birbirine yakınlaştırılan bu iki kadın kahramanın aslında ayrıcı niteliklerinin onları özgün ve farklı kıldığı görülecektir.

Anahtar Kelimeler
Gustave Flaubert; Yakup Kadri Karaosmanoğlu; Madame Bovary; Kiralık Konak; kadın

Abstract
In this study, two novels, Madam Bovary, which Gustave Flaubert, one of the prominent authors, published in 1857, and Kiralık Konak by Yakup Kadri Karaosmanoğlu from the Turkish literature have been analyzed especially in terms of their main female characters. The main similarities of these novels seem to be their themes, their attitudes towards the political and social issues, and the fact that they put forward the criticism towards those periods. In terms of the narrative elements of the novels, Madam Bovary’s Emma and Kiralık Konak’s Seniha, the main female characters of the novels, are also the central characters, who direct the plotline to a considerable extent. In both novels, time and space are completely made to make sense in terms of these female characters. It is also obvious that their personal traits have become dominant factors in reflecting the themes. In this study, we will try to analyze these novels, focusing on these main female characters. It will be noticed that these two women, who are made to resemble each other in terms of their similar tendencies, their passions and desires are, in fact, unique and different because of their distinctive features

Keywords
Gustave Flaubert, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Madam Bovary, Kiralık Konak, woman.