• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Yerli Dizi Anlatıları ve İzleyici Katılımı: Uçurum Dizisini Ekşisözlük ve Twitter’la Birlikte İzlemek
(Expressions of Native Series and Attendance of Viewer: Waching Uçurum (ciff) Series With Twitter and ‘Ekşi Sözlük )

Yazar : Feyza Akınerdem    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 72
Sayfa : 77-90
    


Özet
Dünyada medya teknolojilerinin gelişmesi ve teknoloji araçlarının çeşitlenmesiyle birlikte medya üretim-tüketim biçimleri hızla dönüşüyor. Değişen tüketim biçimlerinden en göze çarpanlarından biri, televizyon izleme zevkinin internet/sosyal medya ortamlarına doğru genişlemesi ve ‹izleyici katılımı› kavramının ortaya çıkmasıdır. Bütün bu teknolojiler Türkiye›de de hızla kullanılmaya ve yerel zevk ve beklentilere uyarlanarak tüketilmeye başlandı. Özellikle Türkiye›de 20-25 yıllık bir geçmişe dayanan ve prime-time’ın vazgeçilmez eğlencesi olan yerli dizilerin anlatı formları ve izlenme pratikleri de, bu dönüşümlerden payını aldı. Yeni dağıtım teknolojileri ve yeni anlatı formları, üretici ve tüketiciyi aynı metni üreten katılımcılar olarak konumlandırır (Jenkins, 2006). Medya metni yayınlandıktan sonra farklı biçimlerde okunan bir son ürün değil, yazılmakta olan bir metindir. İzleyici de metni okuyan değil, üretimine çeşitli biçimlerde dâhil olan bir katılımcıdır. Bunu mümkün kılan gelişmelerden biri, dizilerde kullanılmaya başlanan karmaşık anlatı formudur (Mittel, 2006). Bu makalede, karmaşık anlatı formunun başarılı bir uygulaması olan, Uçurum dizisi ele alınmıştır. Uçurum dizisini izleyen Ekşisözlük ve Twitter kullanıcılarının dizi hakkında yazdıkları, ‘izleyici katılımı’ kavramı üzerinden incelenmiştir. Önemli bulgulardan biri, Ekşisözlük yazarlarının, kimi zaman senaristle konuşur gibi yazarak, kimi zaman da kendini anlatıdaki bir karakterin yerine geçirerek, anlatının öznesi haline gelmeleridir. Benzer şekilde, Twitter kullanıcısı, kendi özne konumuyla dizideki karakterlerin özne konumunu değiştirir. Öyle ki, Twitter kullanıcıları, bazen bir karakterin dizideki rolü gereği değil, Twitter’da kendisinden bahsedilmesini sağlamak için oynadığını hayal eder.

Anahtar Kelimeler
karmaşık anlatı formu, izleyici katılımı, Uçurum, Ekşisözlük, Twitter

Abstract
Forms of media production and consumption are changing as a result of technological developments and the variation of technological devices in the world. One of the crucial changes in forms of consumption is the expansion of the pleasure of watching television into the internet/social media environments and the emergence of “audience participation” concept. All these technologies are commenced to be used and consumed after being adapted to local tastes and expectations in Turkey. Having a history of 20-25 years, locally produced serials in Turkey are also changed in terms of narrative forms and audiencing practices. New distribution technologies and new narrative forms position the producer and consumer as participants producing the same text (Jenkins, 2006). Media text gradually becomes a text-inthe- making, rather than a final product which is read in different ways after being published. Likewise, audience, more than being a reader, becomes a participant who is involved in the production process in various ways. One of the changes that enabled audience participation is the emergence of a new narrative form, namely complex narrative form, which is begun to be used in television serials recently (Mittel, 2006). In this article, a locally produced TV serial in Turkey, Uçurum, which can be regarded as a successful example of complex narrative form, is analyzed. In order to understand how social media users watching the TV serial Uçurum participates in the production of the narrative, I analyzed the web posts written by Ekşisözlük and Twitter users through the concept of audience participation. One of the important outcomes of the paper is that, Ekşisözlük writers sometimes write as if they are talking to the script writer and sometimes imagine themselves as the subject of the narrative by positioning themselves as a character in the narrative. Likewise, Twitter user sometimes changes his/her subject position with the subject position of the characters in TV serial. So that, sometimes the audience imagine that a character doesn’t act in accordance with his/her role in the serial, but act in order to be discussed in Twitter.

Keywords
complex narrative form, audience participation, Uçurum, Ekşisözlük, Twitter

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr