• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Elektronik Kültür Ortamında Türk- Yunan Milli Kimlik Mücadeleleri Bağlamında YouTube Videoları Yorumları
(YouTube Video Comments in The Context of Nationanl Identity War in The Medium of Elecrtonic Culture )

Yazar : Pınar Karataş    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 72
Sayfa : 91-111
    


Özet
Sözlü kültür ortamının ardından gelen yazılı kültür ortamıyla birlikte iletişim yapısındaki değişim dikkatleri çekmiş, bu iki kültür ortamı arasındaki farklılıklar araştırmalara konu olmuştur. Kültür ortamlarının üçüncüsü ise elektronik kültür ortamı olarak tanımlanmıştır. Elektronik kültür ortamı, kültür ortamı halkalarını genişleten bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Elektronik kültür ortamının alanlarından biri olan internet, sayıları tam olarak belirlenemeyen geniş kitlelerin yer aldığı bir ortamıdır. Alışverişten bilgi paylaşımına kadar pekçok amaçla kullanılan internet, pragmatik amaçların yanı sıra milli kimliği ortaya koyma, öteki olarak algılanan kişi ve gruplar üzerinde üstünlük kurma ve onlarla tartışma gibi amaçlarla da kişileri bir araya getirmektedir. Bu çalışmada geniş kitlelere ulaşabilen YouTube (www.youtube.com) adlı video sitesinde yer alan Türk ve Yunan milli mücadelesini gösteren videoların yorum bölümleri incelenmiştir. İki ülkenin milli maçlarından görüntüler, İstanbul, İzmir gibi şehirlerin fotoğraflarından oluşan videolar, Türkçe ya da Yunanca bir şarkının videosu yahut kasıtlı olarak hakaret içerikli oluşturulan videoların altına yazılan, öncelikle Türk ve Yunan olmak üzere farklı milletlerden kişilerce yazılmış yorumlar, videonun içeriği ne olursa olsun milli kimliğin savunulduğu ve Türk-Yunan ilişkilerinin sorgulandığı, iki milletin birbiri üzerinde üstünlük sağlamaya çalıştıkları tartışma ortamları yaratmaktadır. Bu çalışmada söz konusu yorumların içeriği ve tartışmaların sebepleri üzerinde durulurken, videoların nasıl milli kimlik mücadelesi olarak algılandıkları ele alınarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Elektronik kültür ortamı, YouTube, milli kimlik, Türk, Yunan.

Abstract
Together with written culture, which come after oral culture, changing in structure of communication is attracted attention. Difference between oral and written culture has been studied. Third of cultural mediums is described as electronic cultural medium. Electronic culture is come out as a fact that is extended cultural mediums circles. Internet, which is one of the electronic cultural field, is a cultural medium in which people whose number unknown, located in there. People could make lots of things from shopping to share knowledge in Internet. But as well as pragmatic purpose, they take part in Internet for he purpose of introduce to national identity, establishing superiority over the other and arguing with them. In this paper youtube video comments about Turkish and Grek virtual wars are discussed. YouTube video webside’s datums (www.youtube.com) are used. Comments take part under the Turkish- greek national football match videos, videos about sight of Istanbul and Izmir cities etc., video of a Turkish or Greek song or created deliberately videos contain insult and swearing. And this video comments turn into a stage of examining Turkish- Greek relationship and try to gain advantage of two nations over the each other. Reason and content of dissussion and how they are percieved as national identity wars is tackled. and also national identity wars.

Keywords
Medium of Elecrtonic Culture, YouTube, national identity, Turkish, Greek.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe