Sibirya’da Türk Musikisi Üzerine Yazınsal Bir İnceleme
(A Bibliograhic Survey of Siberian Literature on Turkic Music )

Yazar : Feza Tansuğ    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 90
Sayfa : 37-48
4090    2495


Özet
Bu yazınsal inceleme, Rusya Federasyonu’nda Sibirya Türk musikisi üzerine yazılmış kitapları içerir. Makalede, Türk yazarlarca yayınlanmış kitaplar değerlendirilirken aynı zamanda, Rus musikibilimcilerin ilgili çalışmalarına da yer verilir. Bununla birlikte, Rusya Federasyonu dışındaki Sibiryalı bilimcilerce yapılmış çalışmalar bu incelemeye alınmamıştır. Makale yalnızca Rusça ve Türk dillerindeki kaynaklara yer verir. Son dönemde yayımlanan kitap sayısının giderek artması nedeniyle, kaynakların uygun bir uzunlukta olması için dikkatli bir seçim yapılmıştır. Bu yüzden, bir konu hakkında tek bir yazarın tüm çalışmalarına yer verilmemiştir. Bu makale, aynı zamanda, Sibirya’da geleneksel musiki çalışmalarında son dönem araştırma akımları ile alanlar hakkında da fikir vermektedir. Makale, Tuva musikisi, Saha musikisi, Altay musikisi, Hakas musikisi, Şor musikisi ve diğer yayınlar olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sibirya’da musiki, Türk dünyası, yazınsal inceleme

Abstract
This bibliographical survey covers books dealing with the Turkic music of Siberia in the Russian Federation. In addition to reviewing books published by Turkic authors, this article includes some relevant works by Russian musicologists. However, the works authored by Siberian scholars abroad was excluded from this survey. It contains references only in Russian and Turkic languages. Because of the increase in the number of books published recently, a careful selection has been made in order to keep the references section to an acceptable length. Hence, the bibliography does not embody all of the works of a single author on the topic. This essay also gives an idea of recent research trends and topics in traditional music studies in Siberia. It consists of six parts including Tuvan music, Sakha music, Altai music, Khakas music, Shor music, and other publications on music.

Keywords
bibliographic survey, music in Siberia, Turkic world