Gündelik Yaşamda Selamlaşma ve Yemek Görgü Kurallarının Toplumlardaki Farklılaşması
(Diferentation of Greetings and Dining Etquette Rules in Societies )

Yazar : Müge Demir    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 70
Sayfa : 165
1591    1076


Özet
Toplumların, gündelik yaşam içerisinde iletişimin sağlanması ve devamı için kullandığı, kültürü içinde biçimlenmiş, birinden diğerine farklılaşan dil ve davranış modelleri vardır. Selamlaşma, vedalaşma ile sofa düzeni, yeme-içme alışkanlıkları gibi nezaket kuralları da sosyal yaşamın en önemli iletişim rutinleri içerisinde yer alır. Hem kişiler arası hem de toplumlar arası iletişimin başlatılması, sağlıklı devamı ve sonlandırılması bu dil ve davranış şekilleri ile gerçekleşir. Aynı Türk toplumunda büyüklerin elinin öpülmesi selamlaşma sırasında gerçekleştirilen rutin bir hareket olmasına rağmen Avrupa ülkelerinden birinde bu hareketin geçerliliğinin olmaması gibi yeme- içme alışkanlıklarında da bir kültüre göre “uygun” ya da “yerinde” bir davranış, diğerine göre “uygunsuz”, “yersiz” bir davranış olarak görülebilir. İletişimin temelini oluşturan selamlaşma, hitap ve vedalaşmayla ilgili sözlü/ sözsüz davranış biçimleri, toplumda egemen olan sosyal kurallar ve değer yargılarına göre şekillenirken, iletişime başarılı bir giriş yapmak anlamına gelir ve sağlıklı yürüyebilmesinin de önkoşuludur. Kültürlerarası karşılaşmalarda karşı tarafa göre uygun olmayan bir selam veya yeme şekli, iletişimin başarısızlıkla sonuçlanmasına, hatta henüz başlamadan bitirilmesine yol açabilir. Böyle bir olay, karşılıklı olarak önyargıların oluşmasını da beraberinde getirecektir. Hem kişiler arası hem de toplumlar arası boyutta yaşanabilen iletişim kazalarının gerçekleşmesi, bu gündelik dil ve davranış şekillerinin kültürden kültüre değiştiği bilgisi göz önünde tutularak engellenebilir. Sağlık iletişimin başlaması, devamı ve sonlandırılmasında önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Kültürel farklılık, toplum kuralları, sözsüz iletişim

Abstract
Each society has the particular linguistic and behaviour models to express the certain situations in the different domains of the daily life. Greetings, farewell and dining etiquettes, table manners or the rules of courtesy are the most important communication routine of the social life. The beginning and the finishing of both interpersonal and intercultural communication are realised by these routine. These linguistic and behaviours can show important differences from society to society, from culture to culture. For example altough in Turkey to kiss adult’s hand shows respect, this is not exist in European countries. Like this example, table manners and dining etiquettes are different from society to society and these are definable like “appropriate”, “right” or “inappropriate”, “unwarranted”. An inappropriate form of greeting and dining etiquettes for different culture may lead to failure or not to complete of communication even started yet. Learn the cultural behaviour models of the society in order to not live such negative cases and to cause the undesirable prejudices in the beginning of the communication. It is the important the beginning, continuation and ending of the healty communication. Communication accidents can be blocked, if linguistic and behaviour models different from society to society is known.

Keywords
Cultural differences, social etiquettes, nonverbal communication