Bugünü Sorgulayan Çağdaş İspanyol Çocuk ve Gençlik Edebiyatı
(------ )

Yazar : Aslı Odabaşı Kuşgöz    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 69
Sayfa : 245-252
1504    846


Özet
Günümüzde İspanyol Çocuk ve Gençlik Edebiyatı, farklı özellik ve beklentilere sahip olduğu bilinen bir kitleye hitap eden ve ayrı bir edebiyat dalı olarak kabul gören bir konumdadır. Bu edebiyat dalının birincil işlevi olarak bilinen eğitim kaygısı, yerini, temeli 60’lı yıllarda atılmaya başlanan yeni yaklaşımlara bırakır. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında, İspanya’da 2000’li yıllarda görülen iki temel eğilimden biri, gerçekötesi; diğeri ise, gerçek kavramını konu alır. Gerçekötesini konu alan eserlerde hayalgücünde sınır tanımayan ‘fantastik’ kurgulara yer verilir ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle bilimkurgu ile yaratılan gelecek dünyalar konu alınır. Gerçek kavramını öne çıkaran eserlerde ise idealize edilen mutlu dünyalar, yerlerini zorlukları olan gerçek dünyalara bırakır. Hayatın zorlukları, savaşlar, hastalıklar ve çaresizlikler gibi konular önem kazanır ve eserlerde çelişkileriyle, zorluklarıyla, anlamsızlıklarıyla gerçek dünyayı anlatma arayışına girilir. “Çağdaş İspanyol Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bugünü Sorguluyor” başlıklı bu çalışmada, çağdaş eserler arasından seçilen üç örnek eser ile dünya ve yaşamla ilgili gerçeklerin yansımasında yakalanan şeffaflığa dikkat çekmek istedik. Günümüz eserlerinde gerçekleri yansıtan bir çok farklı kavramla karşılaşıyoruz. Bu çalışmada çarpıcılığı ile öne çıkan üç eser incelendi. Bu eserlerden ilki, savaşı konu eden “Bağdat Postacısı” (“El Cartero de Bagdad”) 1; ikincisi, farklılıklardan doğan fikir ayrılıklarına bir çözüm önerisi niteliğinde bir eser olan “Diğerleri (Gizli Örgüt)” (“Los O.T.R.O.S. (Sociedad Secreta)”) 2; üçüncü ise günümüz toplumunda kendini tüketim kültürüne kurban etmiş insanları konu alan “Tüyler Ürpertici Korku Fabrikası” (“La Formidable Fábrica del Miedo”) 3 oldu.

Anahtar Kelimeler
İspanya, Edebiyat, Çağdaş İspanyol Çocuk ve Gençlik Edebiyatı, Gerçekçilik.

Abstract
----- ------

Keywords
------- -- -- ---