Auratik Hırsızın Tarihsel Sermayesi - Cingöz Recai Serileri Üzerinde Bir Çoklu Uyum Analizi Uygulaması -
(Historical Capital of Auratic Robber )

Yazar : Seval Şahin    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 68
Sayfa : 9-30
1584    920


Özet
Bu makalede, Pierre Bourdieu’nün alan, sermaye ve habitus kavramlarıyla Franco Moretti’nin edebî tür kavramını sorgulamaya açmasından yola çıkarak Peyami Safa’nın Server Bedi takma adıyla 1924-1960 yılları arasında yazdığı Cingöz Recai serileri incelenmiştir. Bu incelemede Pierre Bourdieu’nün Fransa eğitim sistemini, edebî alanını, akademik alanı incelemek için kullandığı Çoklu Uyum Analizinden (Multiple Correspondence Analysis) faydalanılmıştır. Bu şekilde Server Bedi’nin kahramanı Cingöz Recai’nin ve yabancıların romansal uzamdaki konumları, bu konumun dönemin ideolojileriyle ilişkileri sorgulanmıştır. Bu sorgulamada Walter Benjamin’in auratik nesne kavramı aracılığıyla Cingöz Recai serilerinde tarihin nasıl bir tarihsel sermayeye dönüştüğü üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Pierre Bourdieu,Franco Moretti,Multiple Correspondence Analysis,Server Bedi, Cingöz Recai.

Abstract
In this article, Cingöz Recai crime fiction series, published between 1924-1960 by Peyami Safa under the penname Server Bedi, are examined through Pierre Bourdieu’s concept of capital and habitus along with Franco Moretti’s approach to literary genre. In this study, it is benefited from Multiple Correspondence Analysis which Bourdieu used to study the education system, academic and literary field in France and thanks to it, how Cingöz and foreigners are positioned and what kind of relations there were between their positions and the ideology of the period are questioned. In addition to this, it is made a point of how the history exchanged a historical capital in the novelistic space through Walter Benjamin’s concept of auratic object.

Keywords
Pierre Bourdieu, Franco Moretti, Multiple Correspondence Analysis, Server Bedi, Cingöz Recai.