Türk Edebiyatında Aydın Sorunsalı: Oya Baydar’da Süreklilik, Kopuş Ve Yeniden Kurgulama
( The Problem of Intellectual in Turkish Literature: Invariability, Disengagement and Reconstruction in Oya Baydar’s Work )

Yazar : Cumhur Aslan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 68
Sayfa : 31-51
1582    921


Özet
Bu çalışmada edebiyat, politika, güncellik ve romancıların dünya görüşlerindeki süreklilikler/kopuşlulukları Sosyal bilimsel bakış açısıyla Thomas S. Kuhn’un Paradigmal Geçiş ve Louis Althusser’in Epistemolojik Kopuş kavramları çerçevesinde analiz etmeye çalışacağız. Bu bağlamda Sosyalist teori içinden gelen Oya Baydar’ın Elveda Alyoşa adlı kitabıyla başlayan süreci paradigmal geçiş ve epistemolojik kopuş kavramları çerçevesinde irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Paradigmal Geçiş, Epistemolojik Kopuş, Sosyalizm, Güncellik, Politika.

Abstract
In this study, we try to analyze literature, politics, currency, persistency and disengagement in novelists’ world view with a perspective of social sciences in the framework of Thomas S. Kuhn’s Transition of Paradigm and Louis Althusser’s Epistemological Break. In this context, we try to examine the process beginning with Oya Baydar’s book, Elveda Alyoşa, arising from Socialist theory on the basis of such concepts; transition of paradigm and epistemological break.

Keywords
Transition of Paradigm, epistemological break, socialism, currency, politics.