Antik Yunan’da Biyolojik Evrim Düşüncesi
(Concept of Biological Evolution in Ancient Greece )

Yazar : Arzu Demirel    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 68
Sayfa : 53-60
1562    941


Özet
Canlılar dünyasında düşünebilen ve çevresindeki olayları izleyip, sorgulayabilen tek canlı türü olan insan, çok eski devirlerden bu yana kendi varlığının kaynağını, nereden geldiğini, nasıl ortaya çıktığını sorgulamış, evrenin ve canlılığın kaynağı ile ilgili görüşler ileri sürmüştür. Her ne kadar, daha eski uygarlıklarda da bu yönde çabalar bulunsa da, canlılığın kaynağı ile ilgili ilk somut görüşler, Antik Yunan’da Anadolu topraklarında ortaya çıkmıştır. Darwin’in doğal seçilim mekanizmasını ortaya koyarak, evrim teorisini bilimsel bir temele oturtmasından çok önce Antik Yunan’da “karşıtlar savaşı”ndan söz edilmekte, canlılığın sudan ortaya çıktığı fikirleri açıkça dile getirilmekteydi. Bu makale çalışmasında, Antik Yunan’daki biyolojik evrim düşüncesi ile ilgili görüşler değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Biyolojik evrim, Antik Yunan, canlılığın kaynağı.

Abstract
Human is the sole living creature on earth which is able to question its origin and presence. Therefore, many ideas have been put forward about the origin of life by many philosophers and scientists since many centuries. Even though many opinions rose in very early civilizations, first systematic arguments about the biological evolution emerges in ancient Greece with many notable debates such as “struggle of the opposites” and “the aquatic origin of life”. This study aims to gather the remarkable views of the philosophers of Ancient Greece on the process biological evolution.

Keywords
Biological evolution, Ancient Greece, origin of life.