Geleneksel Kadın Giyimi Kesim Tekniğinde Modanın Etkisi
(The Effects of Fashion in the Cutting Technique of Traditional Woman’s Clothing )

Yazar : Yüksel Şahin    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 68
Sayfa : 181-185
1573    1088


Özet
Bu makalede Batılılaşma sürecinde geleneksel kadın giyiminde kullanılan kesim tekniğinin Batı modalarının etkisi ile uğradığı değişim ele alınmaktadır. Makalede geometrik kesimden, “kup”lu kesim tekniğine geçerken geliştirilen bazı uygulamaların hibrit bir sonuç doğurduğuna değinilerek, giysilerin biçim değiştirmesinde bir geçiş dönemi yaşandığı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Geometrik kesim, biçim, yen, peş, kuplu kesim.

Abstract
This article will describe conventional and modern cutting techniques on woman wear. Conventional geometric cutting techniques and “coupe” cutting techniques will be compared. Conventional geometric cutting techniques, suffered by the change in effect with the West fashions, will be discussed. As a result of this, change will be discussed that has led to a hybrid result of some applications developed. We will focus on the format change of garments that are experiencing a transition period.

Keywords
Geometric cutting technique, form, wristband, gore, coupe.