• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Çukurova Halk Kültüründe Yerel Fıkra Tipi: Abdal Fıkraları
(Çukurova Local Folk Culture Type: Abdal Jokes )

Yazar : Erman Artun    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 67
Sayfa : 9-28
    


Özet
Abdallar, genellikle İç Anadolu Bölgesine yerleşen bir Türkmen boyudur. Bunlar Çukurova’da Kayseri’de, Kahramanmaraş’ta, Kırşehir’de Yozgat’ta ve buna benzer birçok yörede kışın sahili, yazın ise yaylayı tercih ederler. Genellikle geçimlerini düğünlerde davul zurna çalarak sağlarlar. Çukurova halk kültüründe Abdallarla ilgili anlatılan bu fıkralar çok yaygındır. Çalışmamızda Abdallar ve Abdal fıkraları ile ilgili bilgi verildikten sonra fıkra örnekleri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Fıkra-Abdal-Çukurova

Abstract
Abdals, usually a Turkmen tribe settled in the Central Anatolia Region. These are setteled in Çukurova, Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Yozgat, and so many beaches in the region in winter, in summer the plateau prefer. Playing drums and flutes at weddings usually provide their livelihood. This is very common in jokes told about the folk culture of Çukurova’s Abdals. Abdals anecdotes and information about the study after giving Abdal’s anecdote examined.

Keywords
Anecdotes-Abdal-Çukurova

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook