Cahit Sıtkı Tarancı’nın ‘Ölüm I - II ile Otuz Beş Yaş’ Şiirleri’nin Göstergebilimsel Çözümlemesi
(Cahit Sıtkı Tarancı’s ‘Ölüm I’ – ‘II’ and the Poem of “Otuz Beş Yaş” are İnvestigated by Using Semiotic Analysis )

Yazar : Selma Elyıldırım   - Ayten Er  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 67
Sayfa : 37-60
1565    1087


Özet
Bu çalışmada ünlü şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın üç şiiri, ‘Ölüm I’ – ‘II’ ve ‘Otuz Beş Yaş’ Şiiri, göstergebilimsel çözümleme kullanılarak incelenmektedir. Çalışmanın amacı yazınsal yapıtları, yüzey yapısının yanı sıra derin yapısına da odaklanan bu yöntem sayesinde şiirlerin zengin anlam evreninin keşfedilebileceğini göstermektir. Ölüm izleğinin temel alındığı üç şiirin ilk ikisinde şair ölümü içinde bulunduğu durumdan kaçmak için kurtuluş olarak görür ancak ‘Otuz Beş Yaş Şiir’inde ölümün tüm insanlar için kaçınılmaz son olduğu vurgulanarak yaşam – ölüm arasındaki çizgi, insanlarda yaşlanırken gözlenen değişiklikleri betimleyen sözcük oyunları yoluyla gözler önüne serilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Cahit Sıtkı Tarancı, ölüm,Otuz beş yaş, sözcük oyunları,göstregebilimsel çözümleme.

Abstract
The well-known poet Cahit Sıtkı Tarancı’s ‘Ölüm I’ – ‘II’ and the Poem of “Otuz Beş Yaş” are investigated by using semiotic analysis. The aim of the study is to show that the rich semantic universe of poems can be discovered through semiotics which focuses on the deep structure as well as the surface structure of literary works. In the first two poems of these three poems in which the theme is based on death, the poet sees death as a solution to escape from the situation he is in but in the Poem of ‘Otuz Beş Yaş’, emphasising death as the inevitable end for all human beings, the line between life and death is presented with all its nudity through word games describing the changes observed in humans when getting old.

Keywords
Cahit Sıtkı Tarancı, death, “Otuz beş yaş”, words games, semiotic analysis