Ruh Zehirler Arasinda En Etkili Olanıdır: Karl-Heinz Ott’un “Endlich Stille“ Adlı Romanı
(Die Seele Ist Unter Allen Giften Das Stärckste: Karl-Heinz Otts Roman “Endlich Stille“ )

Yazar : Kenan Öncü    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 67
Sayfa : 165-174
1534    834


Özet
Alman Romantizminin en önemli yazarı olan Novalis, “Ruh zehirler arasında en etkili olanıdır” demiştir. Ruh baştan itibaren zehirli değildir. Onu zehirli ya da en zehirli yapan insanın kendisidir. Bunun da aşırı mükemmeliyetçilik, aşırı vicdanlılık, takıntı, derin sevgisizlik ya da iyileştirilemeyen ölümcül bedensel hastalıklar gibi nedenleri olabilir. Çağdaş Alman yazarlarından Karl-Heinz Ott’un “Endlich Stille” adını taşıyan romanının baş figürünün ruhunu zehirlediği olgu da kimseye ‘Hayır’ diyememesidir. Bu yüzden bilinçli olarak bir insanın ölümüne neden olmuştur. Eylemini ayrıca Spinoza’nın “Kim yaşamında erdem yoluyla olduğundan daha çok suç işleyerek mutlu olduğunu açıkça görüyor ve bunu uygulamıyorsa aptaldır” sözlerine dayandırması, ruhunu ne derecede zehirlediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Karl-Heinz, ruh, zehir, hayır.

Abstract
Novalis who is the most important author of German Romance said that the soul is the most effective among poisons. The soul is not poisonous from the beginning. It is the human who makes the soul poisonous or the most poisonous. This may be connected with some reasons such as extreme perfectionism, excessive conscience, obsession, incurable or fatal physical diseases. The phonemenon which poisoned the soul of main figure of the novel named as “Endlich Stille” of contemporary German author Karl-Heinz Otto is also at a loss for word “No” which caused the death of a human consciously. Besides, he bases his action on Spinoza’s saying “whoever maintains a virtuous life instead of committing crime although he knows it to be the way to happiness is a fool” and it denotes to what extent he poisoned himself.

Keywords
Karl-Heinz, soul, poison, no