Kanarya Adalı Şair Andrés Sánchez Robayna’nın Şiirinde ‘İçselleştirilmiş Doğa’
(Canary Islands poet Andrés Sánchez Robayna )

Yazar : Olcay Öztunalı    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 67
Sayfa : 185-200
1542    857


Özet
Bu çalışma Kanarya adalı şair, Andrés Sánchez Robayna’nın şiirinde doğanın algılanışı ve yeniden yapılandırılışına bir yaklaş????????????????????????????????????????????????????ım olacaktır. Adalı olmanın Robayna’nın????????????? şiirinde yarattığı farklılıklar saptanarak, modern Avrupa ve İspanyol şiirindeki “saf şiir” (“poesía pura”) çizgisindeki konumu doğrultusunda, bu şiirde doğanın algılanışı ve yeniden yapılandırılışı belli başlı yapıtlarından Türkçeye çevirdiğimiz şiirlerle örneklendirilip yorumlanacaktır.

Anahtar Kelimeler
“saf şiir”, “En Yeniler”, ”okyanus duyarlığı”, “şiirsel müzikalite, “içselleştirilmiş doğa”

Abstract
This article attempts to show the perception and reconstruction of nature in the poetry of the Canary Islands poet Andrés Sánchez Robayna. Considering the different perception of nature by an islander, the special point of view in Robayna’s poetry will be represented by my translations of his poems into Turkish and his standing in the tradition of “pure poetry” in modern European and Spanish poetry will be determined through an analysis of his main works.

Keywords
“pure poetry”, “Novísimos”, “oceanic sensitivity”, “poetic musicality”, “internalized nature”