• Duyurular
 • Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Gazete, Kitap, Tiyatro Karşısında İmajini Korumaya Çalışan Sultan ve Maiyeti: Sultan II. Abdülhamid ve Ahmet Nermi
(Newspaper, Books , Theater for the Protection of employees against the image , the Sultan and his entourage : Sultan Abdulhamid II and Ahmet Nermi )

Yazar : İbrahim Şirin    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 66
Sayfa : 39-55
    


Özet
Sultan II Abdülhamid, Batı kamuoyunda kendisi ve ülkesini küçük düşüren imajı tersine çevirmek için 1890’lardan itibaren imaj düzeltme faaliyeti içine girdi. Osmanlı ülkesinin modern bir ülke olduğunu, insanlarının da medeni olduklarını göstermeye çabaladı. Diğer taraftan da kötü Osmanlı imajının kaynakları gazete tiyatro ve kitapları sansürleyerek veya ülkeye girişlerini yasaklama yoluna gitti. Biz bu çalışmamızda Sultan’ın neden seyahat kitaplarıyla ilgilendiği ve bazılarını yasakladığını irdeleyeceğiz. Yazı ilki imajını düzeltmeye çalışan Sultan, ikincisi bu düzeltme işinde görevli tercümanlarından Ahmet Nermi ve çevirilerinden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler
II. Abdülhamid, Ahmet Nermi, İmaj, Kitap, Gazete

Abstract
Sultan Abdülhamid II, in order to reverse the image which humiliated himself and his country in the Western public opinion, went into the struggle for the activity of correcting image beginning from 1890s. He strove to prove that Ottoman country was a modern country and her people were civilized. Moreover, he resorted to censor the journals, plays and books which were the sources of the nasty Ottoman image; or to prohibit the introduction of those kind of publications to the country. We are going to investigate in this study why Sultan was interested in the travel books and why he prohibited some of them. This article consists of firstly the Sultan who was trying to correct his image and secondly, Ahmet Nermi, who was in charge of the affair of correction, and his translations.

Keywords
II.Abdülhamid, Ahmet Nermi, İmage, Book, Newspaper

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr