Gazete, Kitap, Tiyatro Karşısında İmajini Korumaya Çalışan Sultan ve Maiyeti: Sultan II. Abdülhamid ve Ahmet Nermi
(Newspaper, Books , Theater for the Protection of employees against the image , the Sultan and his entourage : Sultan Abdulhamid II and Ahmet Nermi )

Yazar : İbrahim Şirin    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 66
Sayfa : 39-55
1559    918


Özet
Sultan II Abdülhamid, Batı kamuoyunda kendisi ve ülkesini küçük düşüren imajı tersine çevirmek için 1890’lardan itibaren imaj düzeltme faaliyeti içine girdi. Osmanlı ülkesinin modern bir ülke olduğunu, insanlarının da medeni olduklarını göstermeye çabaladı. Diğer taraftan da kötü Osmanlı imajının kaynakları gazete tiyatro ve kitapları sansürleyerek veya ülkeye girişlerini yasaklama yoluna gitti. Biz bu çalışmamızda Sultan’ın neden seyahat kitaplarıyla ilgilendiği ve bazılarını yasakladığını irdeleyeceğiz. Yazı ilki imajını düzeltmeye çalışan Sultan, ikincisi bu düzeltme işinde görevli tercümanlarından Ahmet Nermi ve çevirilerinden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler
II. Abdülhamid, Ahmet Nermi, İmaj, Kitap, Gazete

Abstract
Sultan Abdülhamid II, in order to reverse the image which humiliated himself and his country in the Western public opinion, went into the struggle for the activity of correcting image beginning from 1890s. He strove to prove that Ottoman country was a modern country and her people were civilized. Moreover, he resorted to censor the journals, plays and books which were the sources of the nasty Ottoman image; or to prohibit the introduction of those kind of publications to the country. We are going to investigate in this study why Sultan was interested in the travel books and why he prohibited some of them. This article consists of firstly the Sultan who was trying to correct his image and secondly, Ahmet Nermi, who was in charge of the affair of correction, and his translations.

Keywords
II.Abdülhamid, Ahmet Nermi, İmage, Book, Newspaper