Yeni Ufuklar Dergisinde Batılılaşma ve Aydın Tartışması (1952–1976)
(Westernization and Intellectual in Journal of Yeni Ufuklar (1952– 1976) )

Yazar : Ümüt Akagündüz    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 64
Sayfa : 65-88
1576    863


Özet
Yayın hayatına 1952 yılında başlayan Yeni Ufuklar dergisinin kurucusu Orhan Burian’dır. 1976 yılına kadar yayınlanan dergi, edebiyat, sanat, düşünce, eğitim, ekonomi ve toplum konularında yazılmış pek çok makale, deneme, şiir, hikâye ve çeviri içermektedir. Derginin kadrosunda Sabahattin Eyuboğlu ve Vedat Günyol başta olmak üzere Halikarnas Balıkçısı, Azra Erhat, Gülten Kazgan, Haydar Kazgan, Talip Apaydın, Melih Cevdet Anday, Ceyhun Atuf Kansu, Fakir Baykurt, Fethi Naci, Mina Urgan, Hilmi Yavuz, Cavit Orhan Tütengil, Atilla İlhan, Samim Kocagöz ve M. Başaran gibi isimler bulunmaktadır. 275 sayı çıkan Yeni Ufuklar dergisinde edebi konular merkezdedir, ama yoğun bir şekilde düşünsel ve toplumsal konularda irdelenmiştir. Bu çerçevede Batılılaşma, aydın, Mavi Anadoluculuk, hümanizma, varoluşçuluk, planlama, toprak reformu, şehirleşme, işçi sorunu, nüfus artışı düşünsel ve toplumsal açıdan ele alınmış konulardır. Yeni Ufuklar’a göre akıl ve bilime dayanan Batı zihniyeti tamamen alınmalı ve özgür düşünen, yaratıcı, mücadeleci bir aydın tipi yaratılmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Batılılaşma, Aydın, Akıl, Bilim, Düşünce.

Abstract
Orhan Burian established journal of Yeni Ufuklar that began to be published in 1952. Yeni Ufuklar that continued edition life until 1976 includes many articles, essays, poems, stories and translations about literature, art, idea, education, economy and society. Sabahattin Eyuboğlu and Vedat Günyol were the most important writers in magazines staff. Moreover Halikarnas Balıkçısı, Azra Erhat, Gülten Kazgan, Haydar Kazgan, Talip Apaydın, Melih Cevdet Anday, Ceyhun Atuf Kansu, Fakir Baykurt, Fethi Naci, Mina Urgan, Hilmi Yavuz, Cavit Orhan Tütengil, Attila İlhan, Samim Kacagöz and M. Başaran wrote about most of the topics. Yeni Ufuklar had been published for 275 issues until 1975. It was particularly underscored literary subject. However, mental and social subjects were also intensely examined. At this point westernization, intellectual, The Blue Anatolian, humanism, existentialism, planning, land reform, urbanization, labor problems, population growth from mental and social aspects were evaluated by authors. According to Yeni Ufuklar, western mentality that was supported by mind and science must be utterly taken by society and state. At the same time, inventive and contentious intellectual type must be created.

Keywords
Westernization, Intellectual, Mind, Science, Idea.