Online Gazetecilikte Interaktivite Olanaklarının İncelenmesi
(An Analysıs of Interactıvıty Possıbılıtıes In Onlıne Journalısm )

Yazar : Hatice Öz    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 66
Sayfa : 57-64
1601    938


Özet
Habercilik ve yayıncılık hiç durmadan değişen bir mecra yapısına sahiptir. Dünyadaki sürekli değişimde de, habercilik sektörünün çok önemli bir rolü olmasına ek olarak; teknoloji ve değişen yaşam koşullarından en çok etkilenen sektör de, habercilik sektörüdür. Bu bağlamda, gazetecilikte de, yaşam tarzlarındaki değişimle birlikte, online gazetelerin kullanımı vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Gazete okuma eylemi sıradan okuyucu ve kağıt etkileşiminin dışına çıkmış, okuyucunun da yorum yapabildiği, kendini ifade edebildiği, etrafındaki insanlarla haberler üzerinde tartışabildiği interaktif bir hale gelmiştir. Bir başka değişle, online gazetecilikte, interaktivite olanakları, okuyucunun gazeteye olan ilgisini arttırmakta ve haber okuma dışında da, o sayfada vakit geçirmesini sağlamaktadır. Interaktivitenin en önemli özelliği, mesajların birbirleriyle ilişkili ve kullanıcının katılımına/müdahalesine imkân tanıyacak şekilde yapılandırılmasıdır. Interaktif iletişim, gazetecilikte de, okuyucunun dikkatini çekmek ve ihtiyaç duyduğu bilgiyi etkili bir formda vermek için kullanılmaktadır. Interaktivite araçlarından bir kısmı; anket, forum ve chat olanaklarıdır. Online gazetecilikte teknolojinin gelişmesiyle birlikte, interaktivite artmakta ve “aktif tüketici” modellerine uygun biçimde, “kontrol”, okuyucuya verilmektedir. Interaktivite, okuyucuyla iki yönlü iletişim kurulmasını sağlayarak, mesajın doğru yerde verilmesini sağlamaktadır. Online gazetecilikte interaktivite; gazetelerin marka algısına olumlu katkı sağlayacak görsel bir ilk izlenim yaratmayı, bilgi vermeyi, hedef kitleyi çekmeyi, topluluk yaratmayı, topluluğu ödüllendirmeyi ve onlara kendilerini özel hissetmelerini sağlamayı, okuyucuyla sürekli ve çift taraflı iletişimde olmayı ve okuyucu kitlesini genişletmeyi sağlayan çok önemli bir araçtır. Interaktivite yoğunluğu ne kadar yüksek olursa, okuyucu da kendisini o kadar haber sürecine dahil hissedebilmektedir. Bu da, online gazeteciliği geleneksel medyadan farklı kılan temel unsurdur.

Anahtar Kelimeler
(siber) çevrimiçi habercilik, interaktivite (etkileşim), gazete web sitesi tasarımı

Abstract
The study in investigating the interactivity possibilities in cyber journalism in Turkey examines web sites of national newspapers comparatively to the web sites of newspapers from different countries thereby utilising the methodology of comparative analysis in its research of the interactivity possibilities in online journalism. The most important character of interactivity is that messages are formatted in relation to each other and in a way enabling the participation and or intervention of the user. Interactive communication is used in journalism to attract the reader’s attention and provide her/him with the information s/he needs in an effective manner. Some interactivity instruments are questionnaire, forum and chat facilities. With the advance of technology, interactivity in online (cyber) journalism and the “control” are both found to have increased and conveyed to the reader correspondingly to the “active consumer” models. Interactivity ensures the message is delivered at the right place by establishing a bidirectional communication with the reader. Reporting and broadcasting have a channel structure that changes constantly. Besides the fact that the reporting sector has a crucial role in the constant changes in the world, it is the sector that is influenced most by technology and changing living conditions. In this context, the use of online newspapers has become inevitable in journalism as a result of the changes in lifestyles. The act of reading the newspaper has gone beyond the ordinary interaction between the reader and the paper, and has become interactive where the reader is able to comment, to express himself/herself, and to discuss about the news with people around him or her. In other words, the interactivity possibilities in online (cyber) journalism increase the interest of the reader in the newspaper and enable him/her to spend time on that page besides reading the news.

Keywords
cyber (online) journalism, interactivity, newspaper website design.