Mardin'de Evlilikler
(Marriage in Mardin )

Yazar : Meryem Bulut    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 66
Sayfa : 65-79
1536    1193


Özet
Kadınların evlenme yaşları, köylerde 12-14 yaşlarına kadar düşmektedir. Kadınların yarısına yakının akraba evliliği yaptığı ve evli olanların çoğunluğunun amcalarının oğullarıyla evli oldukları belirlenmiştir. Kuzen evlilikleri özellikle Kürt ve Arap kültürel değerlerinde tercih edilen evlilik biçimi olmasına rağmen Süryani kültüründe de uygulanmaktadır. Kadınların evlenmelerine ilişkin kararları ailenin erkekleri (baba, dede, amca) alarak, neredeyse kadınları yok saymaktadırlar. Söz kesimi ile düğün arasının çeşitli endişelerden ötürü fazla uzatılmadığı saptanmıştır. Berdel uygulaması kız kardeşlerin değişimi ile gerçekleşmektedir. Berdel uygulaması evliliklerde ekonomik kolaylık sağlarken, ailelerin ilişkilerini sağlamlaştırmakta, kız kaçırma ve kan davası gibi durumlarda uzlaşma sağlamaktadır. Evlenirken dini nikah hemen yapılırken, resmi nikahın çocuğun doğumu ya da okula başlaması gibi zorunluluk duyulan durumlar da gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Kürt ve Arap topluluğunda evlenirken kadınlar için erkeğin ailesinden başlık parası alınmaktadır

Anahtar Kelimeler
Kadın, evlilik, kuzen evliliği, berdel

Abstract
The age of the women getting married in Mardin in the villages is down to 12-14 years . Nearly half of the women are intermarried and the ones that are married are mostly married to their uncles’ sons. Despite the fact that cousin marriages are preferred particularly in Kurdish and Arabic cultures, it’s being practiced also in Syriac culture. The decision that the women should get married is made by the male individuals of the family (father, grandfather, uncle) and women are almost ignored. It’s known that the period between the agreement (before marriage) and marriage is not prolonged due to various concerns.The practice of ‘berdel’ (trade) is being made by exchanging the sisters.This practice is useful economically,makes the relationship between families stronger and makes it easier to compromise under situations like kidnapping the woman and blood feud.When getting married,religious marriage is immediately conducted but it’s noticed that official marriage is conducted under circumstances like the child being born or starting to study.In Kurdish and Arabic societies,a certain amount of money is demanded from the man’s family by the woman’s family (what is being known as ‘başlık parası’)

Keywords
women, marriage, cousin marriage, berdel