• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Beethoven’de Anlatımcılık ve Piyano Tekniği
(Expressionizm of Beeethoven and His Piano Technique )

Yazar : Oytun Eren    
Türü :
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 64
Sayfa : 131-140
    


Özet
Bu çalışmada, Beethoven’in piyanist kimliği ve bu kimliğin oluşturduğu müzikal duruş tematik bir yöntemle incelenmektedir. Piyanoyu Beethoven’in bakış açısıyla, hem teknik hem de yorum tarihi açısından irdeleyerek ele alan bu çalışma, anlatımcı ifade tarzının Beethoven’in piyanistliğini hangi yönlerden etkilediğini ve farklılaştırdığını, döneminin diğer piyanistleriyle karşılaştırarak ayrıntılı bir biçimde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Beethoven’le beraber büyük ölçüde şekillenen Orta Avrupa ekolünün tekniği değil de müziği ön plana koyan ciddi ve entelektüel bakış açısının piyano çalış tarihindeki yansımaları, bu çalışmanın ana konusunu teşkil etmektedir

Anahtar Kelimeler
Beethoven, piyano, müzik, teknik, yorum, eser

Abstract
This study examines the pianism of Beethoven and his musical posture. It analyses the piano in terms of technical and interpretational aspects from Beethoven’s perspective and tries to explain how the expressionist style has affected Beethoven’s performance, by comparing it with the other pianists of that period. This study’s main subject is the reflections of serious and intellectual attitude of the School of Central Europe- formed largely with Beethoven- which puts not the technique but the music at first place on musical history.

Keywords
Beethoven, piano, music, technique, interpretation, piece

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr