Kına Türküleri Üzerine
(Hen Night Songs )

Yazar : Halil Altay Göde    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 64
Sayfa : 163-180
1587    892


Özet
Bu yazımızda, “kına gecesi” geleneği üzerine bölgemizde ortaya çıkan kına türkülerinden örnekler vermeye çalışacağız. Bilindiği gibi kına gecesi Anadolu’nun birçok yerinde gelin çıkımından bir gün önce kadınlar arasında kız evinde yapılan eğlencenin adıdır. Belki de modern manada kızın anne evine veda partisidir diyebiliriz. Uygulamalarıyla, yaptırımlarıyla ve üzerine yüklenmiş birçok geleneksel unsuruyla kültürel olarak önemli bir yer teşkil etmektedir. Kızın anne evinde geçirdiği son gecede yapılan bu törenin birçok unsuru barındırdığını söylememiz de mümkündür. Anne evinde geçen son gece olması, kızın bekar arkadaşlarıyla yapmış olduğu son eğlence ve birliktelik olması, bu gecede yakılan kınanın geleneksel bir değer taşıması, anne evinden ayrılacak kızın üzüntüsünün giderilmesi, koca evinde nasıl davranması gerektiği ile ilgili bilgilerin verilmesi gibi.

Anahtar Kelimeler
Kına türküleri, halk edebiyatı, Isparta

Abstract
In this work, our aim is to give examples of hen night songs belonging to our region. Hen night is a women’s get-together for fun held at bride’s home one day before the bride is on her way in many parts of Anatolia. It is a kind of farewell to mother’s home. It is of great importance culturally with its practices and sanctions. To give a few examples; its being the last day of bride at her own home, the bride’s last fun with her single friends, the tradition of bride’s and others’ putting on henna, helping the bride to overcome her sadness before leaving mother’s home, providing the bride with information about how to behave at husband’s home.

Keywords
Hen night songs, folk literature, Isparta.