Ferit Edgü’de Gerçeklik Sorunsalı
(The Problematic of Reality in Ferit Edgü )

Yazar : Oktay Yivli    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 66
Sayfa : 137-143
1585    990


Özet
Ferit Edgü’nün Bir Gemide öykü kitabında yaşanılan, yansıtılan, dönüştürülen, çarpıtılan, verili, algısal gibi birçok gerçeklik düzlemi yer alır ve sorgulanır. Kimi gerçeklik düzlemleri aynı bağlam içinde karşı karşıya gelip çatışmacı bir nitelik sergiler. Her durumda gerçeğe kuşkuyla yaklaşılır ve gerçeğin mutlaklaşmasına izin verilmez. Farklı gerçeklik düzlemleri giderek bir sorunsala dönüşür, iletişimsizlik baş gösterir ve bireyler toplumsal ilgisizliğe uğrarlar. Gazete, gerçekliğin yansıtılması ve dönüştürülmesinde çifte rol oynar. Gerçekliğin bir sorunsala dönüşmesinde ve gerçekliğin yerini kuşkunun almasında varoluşçuluğun etkisi vardır

Anahtar Kelimeler
Ferit Edgü, Bir Gemide, varoluşçuluk, öykü, gerçeklik.

Abstract
In the story book of Ferit Edgü titled Bir Gemide there exist many reality layers (i.e. experience, reflex, corruption and perception etc.) and all of these are questioned. Some realities encounter in same context and display a combative identity. In every case the author approaches to the fact with suspicion and doesn’t let the fact to be absolute. Various realities transform to problematic in such a way that the communication is cut and individuals suffer social apathy. Newspaper plays double role in projection and in transformation of the reality. Existentialism has a crucial influence for this problematic transition and the replacement of reality with doubt.

Keywords
Ferit Edgü, Bir Gemide, existentialism, story, reality