Meşa Selimoviç’in Dervişve Ölüm Adlı Romanında Ölüm Olgusu
(The Death Phenomenon in Mesa Selimovic’s Deth and Dervish Novel )

Yazar : Tülin Arseven    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 66
Sayfa : 145-156
1585    849


Özet
Meşa Selimoviç’in orijinal adı “Dervis i Smrt” (Yugoslavya 1967) olan Derviş ve Ölüm adlı eseri Boşnak edebiyatının en tanınmış romanlarından biridir. Uğradığı haksızlık sonucu inançları ile duyguları arasında sıkışıp kalan bir tekke şeyhinin trajik öyküsünün anlatıldığı bu roman, çok sayıda dile çevrilmiş, İtalyan yönetmen Alberto Rondalli tarafından Derviş (2001) adıyla sinemaya da uyarlanmıştır. Bir tekke şeyhinin ölüm olgusundan hareketle çevresini, kendisini, yaşamını sorguladığı bu roman, gerçek bir yaşam öyküsü ile romanın itibari âlemini başarıyla birleştirir. Pek çok kez, pek çok yazar ve şair tarafından ele alınan ölüm, Meşa Selimoviç’in de ifade ettiği gibi, romana konu olması bakımından yeni değildir, ama evrenseldir. Buna karşın Derviş ve Ölüm, konuyu ele alışı noktasında özgün bir eserdir. Bu çalışma da Derviş ve Ölüm’ü, ölüm olgusuna bakışı açısından irdeleyecektir.

Anahtar Kelimeler
Meşa Selimoviç, derviş, ölüm

Abstract
Mesa Selimovic’s Death and Dervish work which named originally “Dervis i Smrt” (Yugoslavia 1967) is a distinguished novel of Bosna Herzigova’s literature. This novel which the Dervish’s inner conflicts between his faith and emotions was not only translated into many different languages but also it was adapted to the cinema by the Italian director Alberto Rondalli as named Dervish (2001). This novel that explored a dervish’s surrounding, his life and his existence combines a real life history with the novel’s imaginary world. The concept of death wich was dealt with by many authors just like Mesa Selimovic in the frame work of theme that provides environment to the novel is not a new concept but it is quite universal. On the other hand the novel “Dervish and Death” is a unique work in terms of its dealing with the theme. This study aims to explore the novel “Dervish and Death” with its point of view on the fact of death.

Keywords
Mesa Selimovic , dervish, death