Köy Enstitüleri’nde Hasan Ali Yücel’in Yeri
(Village Institutes )

Yazar : Zeynep Kalyoncuoğlu    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 64
Sayfa : 237-244
1965    906


Özet
Bu makalede 1940-1946 yılları arasında ülkemizin birçok yerinde eğitim faaliyetini sürdürmüş olan Köy Enstitüleri ve bu projenin oluşturulması ve uygulanması aşamalarında önemli rol oynayan dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in bu projedeki rolü ve Enstitülere bakış açısı incelenmiştir. Ayrıca, köy kalkınmasını amaçlayan Köy Enstitülerinin Türk eğitim sistemindeki farklı yeri ortaya konulmaktadır. Meclis’te Köy Enstitüleri Kanunun görüşülmesi sırasında yapılan tartışma ve eleştiriler ile Yücel’in bu eleştiriler karşısında takındığı takdire değer tutum da makalede vurgulanan önemli noktalardandır.

Anahtar Kelimeler
Köy Enstitüleri, Hasan Ali Yücel, Köy Eğitimi, Köy Kalkınması

Abstract
In this article, Village Institutes that mainted education activity in many region of our country between 1940-1946’s and in this project his important role and his point of view to Institutes, the Minister of National Education Hasan Ali Yücel who has important role the creation and implementation phase of this project has explained. In addition, in the Turkish education system different role of the Village Institutes that aimed village development of has been put forwad. In Parliament discussion and critiques that made discussion during negotiating Village Institutes Act and also against of these criticism Yücel’s admirable attitude is stressed important points of this article.

Keywords
Village Institutes, Hasan Ali Yücel, Village Education, Village Development.