Sabahattin Kudret Aksal’ın Hikâyelerinde Temel İzlekler ve Çeşitli Meseleleriyle ‘Küçük İnsan
(Basic Topics in Sabahattin Kudret Aksal’s Stories and ‘Ordinary Human’ With Various Problems )

Yazar : Sezai Coşkun    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 66
Sayfa : 251-271
1622    913


Özet
Sabahattin Kudret Aksal, şairliği, denemeciliği ve tiyatro yazarlığının yanında Türk hikâyeciliğinde kendine özgü bir yer edinecek nitelikte hikâyeler kaleme almayı başarmıştır. Hikâyeciliğe, Sait Faik Abasıyanık etkisi altında başlayan ancak özellikle inşa ettiği karakterlerle ondan ayrılan Aksal’ın hikâyelerinin tamamında kendi halinde yaşayan, küçük dünyalarında çeşitli meseleleriyle uğraşan ‘küçük insanların’ hikâyelerini okuruz. O, hikâyesini ‘küçük insanın’ meselelerini ortaya koymak, dünyasını okuyucuya sunmak gayesiyle kurar. Bu çalışmada Aksal’ın toplam 32 adet olan hikâyelerinin tamamında temel izlek olarak nelerin işlendiği, bu izlekler bağlamında ‘küçük insanla’ ilgili hangi meselelerin ortaya koyulduğu, belirlenen kavramların metinler üzerinden tartışılması yöntemiyle incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Sabahattin Kudret Aksal, Türk Hikâyesi, Küçük İnsan, Gazoz Ağacı

Abstract
Sabahattin Kudret Aksal is one of the important names as a poet, as an essayist, as a dramawriter and as a storywriter in Turkish literature. We read story of ‘ordinary human’ with various problems in his stories. He write stories for writing and showing ‘ordinary human’ at context of various condition. His stories are very importan from this point of view. We study basic topics at Sabahhatin Kudret Aksal’s 32 stories especially about ‘ordinary human’.

Keywords
Sabahhtin Kudret Aksal, Turkish Story, Ordinary Human, Gazoz Ağacı