1893 Şikago Dünya Fuarı’nda Osmanlı Hipodromu ve Şirket-i Hamidiye
(Ottoman Hippodrome and Hamidian Company in the 1893 Chicago World’s Fair )

Yazar : Ahmet Şamil Gürler    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 65
Sayfa : 7-18
1551    1021


Özet
Bu çalışmada 1893 Şikago Dünya Fuarı’ndaki Osmanlı sergisinin bir bölümünü teşkil eden Osmanlı hipodromu konusu incelenmeye çalışılmıştır. Osmanlı hipodromunu organize eden Şirket-i Hamidiye Suriyeli Maruni müteşebbisler tarafından kurulmuş ve bizzat II. Abdülhamit ile Bâb-ı Âlî tarafından resmen desteklenmiştir. Osmanlı hipodromunda Arap atları ile sergilenen gösteriler büyük ilgi çekmesine rağmen şirket, organizasyon hataları ve finansal sorunlar sebebiyle iflas etmiştir.

Anahtar Kelimeler
Şikago Dünya Fuarı, Osmanlı At Meydanı, II. Abdülhamid,

Abstract
The topic of Ottoman hippodrome which was a part of Ottoman exposition in the 1893 Chicago World’s Fair is tried to be researched in this article. The Company which organised the Ottoman hippodrome was established by Maronite entrepreneurs from Syria and was supported officially by Sultan Abdulhamid II and Ottoman government. Although the shows, performed by Arabian horses in the Ottoman hippodrome attracted a great attention, the company went bancrup because of organisation faults and financial poblems.

Keywords
Chicago World’s Columbian Exposition, Ottoman Hippodrome, Abdulhamid II,