Söğüt (Bilecik) Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar
(Contributions to the Lexicology of The Derleme Sözlüğü From The Dialeckts of Soğut (Bilecik) )

Yazar : Ersin Teres    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 65
Sayfa : 19-26
1305    717


Özet
1963-1982 yılları arasında Türk Dil Kurumu yayınları arasından yayımlanan Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü ile başlayan ağız çalışmalarının sayısı son yıllarda oldukça arttı. Derleme Sözlüğü ağzılarla ilgili sözvarlığının çoğunun derlenmesini sağlamıştır, ancak Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü’nde yer almayan, buna karşılık Anadolu Ağzılarında yer alan pek çok sözcük ve deyim vardır. Bu sözvarlığı genellikle il bazında yapılan ağız çalışmalarıyla derlenmiş, bu derlemeler başta TDK olmak üzere değişik yayınevleri tarafından yayınlamıştır. Ben de bu makalemi hazırlamadan önce ağız araştırmalarının en az yapıldığı illerden biri olan Bilecik İli Ağzı üzerine bir derleme çalışması yaptım ve bu derleme çalışması sonucunda pek çok malzeme derledim. Bu malzemeyi Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü’nün sözvarlığı ile karşılaştırdığımda kimi sözvarlığının Derleme Sözlüğü’nde yer almadığını gördüm. Ben de bu makalemde Bilecik Ağzının bir parçası olan Söğüt Ağzından bazı deyim ve sözcükleri aktararak Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü’ne katkıda bulunmak istedim.

Anahtar Kelimeler
Derleme, Söğüt Ağzı, Ağız bilgisi, Derlenen Sözcükler.

Abstract
The number of works about the dialects beginning with Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü which was published by TDK in 1963-1982 increased recently. This distionary supplied the collecting of vocabulary about dialects, but there are a lot of words and idioms which are not take place in Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü. This vocabulary is generally collected with the dialectical works province by province and published by TDK and various publications. I made a collection works about Bilecik Dialect before I did not prepare this article and collected many documents during this collectings. I saw that some vocabulary which I collected in my works are not take place in Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü. Because of this, I want to make a contribution Derleme Sözlüğü by qouting some words and idioms that are take place in Söğüt Dialect which is the part of Bilecik Dialect.

Keywords
Collection, Sögüt Dialect, Dialectology, Collected words.