Julian Steward ve Karl Wittfogel İlişkisi: Antropolojik Bir İnceleme
(The Relation Between Julian Steward and Karl Wittfogel: An Antropolical Study )

Yazar : Safiye Ateş    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 65
Sayfa : 127-140
1577    948


Özet
Bu çalışma hem siyaset bilimi hem de antropoloji alanına giren devlet kavramının iki önemli düşünür tarafından nasıl algılandığı, dahası antropolog Julian Steward’ın siyaset bilimci Karl Wittfogel’in açıklamalarından nasıl ve ne ölçüde etkilendiğiyle ilgilidir. Evrimcilik antropolojinin ilgi odağına II. Dünya Savaşı’ndan sonra tekrar girince, birçok kavram yeniden merak konusu haline geldi. Bunlardan biri de devlet kavramıdır. Wittfogel, devletin kökeniyle ilgilenirken sulamanın ne kadar önemli olduğunu saptamıştır. Benzer şekilde Steward da sulamanın önemine değinmiş ve birçok kuramını bu açıklamayla kanıtlamaya çalışmıştır. Peki Steward tezini savunurken Wittfogel’den ne ölçüde yararlanmıştır?

Anahtar Kelimeler
Devlet, antropoloji, sulama, kültür, evrim.

Abstract
This study aims to explain how the concept of state is perceived by the antropolog Julian Steward and political scientist Karl Wittfogel. Especially it is about how Julian Steward is influenced from the opinions of Wittfogel, who investigate the state and the origin of it. After evolution became the focus of interest again in the afternoth of WWII, many concepts became subject of curiosty. One of these concetps is state. Wittfogel realized the importance of irrigation while he tried to explain the origin of state. Like Wittfogel, Steward was interested in the importance of irrigation, too; but his interest is not only for explaning the origin of state but also for verifying his own theories, such as cultural antropology. If that is so, then to what degree has Steward utilized the opinions of Wittfogel while he defended his theories?

Keywords
State, antropology, irrigation, culture, evolution.