Absürd Bir Tiyatro Dili : Jean Tardieu, « Gişe »
(Language of the Theatre of the Absurd: Jean Tardieu, “Box Office” )

Yazar : Mustafa Kol    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 65
Sayfa : 141-151
1583    908


Özet
Absürd tiyatro geleneğinin içinde yer alan Jean Tardieu’nun Gişe adlı kısa oyunu, Oda Tiyatrosu adlı eseri içinde yer alır. Oyun çağdaş toplumun yaşam ritminden çarpıcı bir kesit sunar; insan ilişkilerinin kopukluğu, insanların yalnızlığı, boşluk içinde oluşu düş dünyasında mutluluk arayışı ele alınır. Dışarıdan gelen bir müşteri ve bir masanın arkasında bulunan bir memur karşı karşıyadır. Müşteri aslında simgesel bir bürokrasi dünyasının içine girmiştir. Memur tarafından sürekli alaylı ve ironik bir tonla sorgulanır. Müşterinin falında bürodan çıkınca öleceği de görülür. Müşteri dışarı çıkınca bir arabanın altında ezilerek ölür.

Anahtar Kelimeler
Absürd, Jean Tardieu, Gişe, Absürd Tiyatro Dili

Abstract
Jean Tardieu’s short play Le Guichet, which has been considered within the Absurd Theatre part Tradition, is in the work of Theatre of chamber. The play presents a very striking part from the rhythm of like; It covers the unrelatedness of human relationships, loneliness of humans, being in the gap, searching for happiness in the world of dream. They confront to a customer and clerk who is sitting on a desk. Actually, the customer indulges into a bureaucratic questioned with a humorous and ironic tone. The fact that the customer will pass away is revealed in the horoscope of the customer and when the customer leaves the office he dies in a car accident

Keywords
Absurd, Jean Tardieu, “Le Guichet”, Absurd Theater’s language.