Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Sanat Dalı Özel Yetenek Sınavlarının Müziksel İşitme ve Şan Boyutu İçin Bİr Test Geliştirme Çalışması
(A Test Development Study on Aural Skills Part of the Entrance Exam for the State Conservatory Drama Department )

Yazar : Ozan Tunca*    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 65
Sayfa : 153-162
1593    916


Özet
Bu çalışma gittikçe daha popüler ve dolayısıyla daha kalabalık olan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Sanat Dalı Özel Yetenek Sınavının bir bölümü olan Şan-Kulak alt testinin geçerliliği ve güvenirliliği yüksek bir test ile desteklenmesi için yapılmıştır. İçerik geçerliği için uzman görüşleri alınarak ve alandaki çalışmalar incelenerek hazırlanmış olan deneme testi Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri üzerinde uygulanmıştır. Testin güvenilirliği SPSS (Sosyal Bilimler için İstatiksel Paket) programının yardımı ile Kuder- Richardson 20 formülü, Madde Güçlük indeksi ve Madde Geçerlik indeksi hesaplanarak saptanmıştır. Yapılan analizler göstermektedir ki bu test Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Sanat Dalı Özel Yetenek Sınavının bir bölümü olan Şan-Kulak alt testini desteklemek için geçerli ve güvenilirdir.

Anahtar Kelimeler
Tiyatro Giriş Sınavı, Oyunculuk Özel Yetenek Sınavı

Abstract
This study was made to provide a supporting tool for Anadolu University Drama Department Entrance Exam, which contains an aural skills part. After reviewing the expert’s opinion on the preliminary test, resulting test was given to the preparation class of the University. The validity of the test was calculated using Kuder-Richardson 20 formula and Statistical Package for the Social Sciences. After analyzing all the results it shows that this test is valid to measure the aural skills of student candidates of drama department.

Keywords
Drama Department Entrance Exam, Special Exam for Acting students