Giyim Kuşamla İlgili Tespitler: Atatürk’ün Giysi Tercihleri Üzerine Bir Değerlendirme Denemesi
(Determinations Related to Clothing: An Assay on the Evalution of Ataturk’s Clothing Preference )

Yazar : Kadriye Türkân    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 65
Sayfa : 173-186
1565    919


Özet
İletişim sadece sözel bir süreç değildir. İletişimde sözel kodlar kadar, giyim gibi görsel kodlar da önemli rol oynar. Dünyada ne kadar insan varsa, o kadar kişilik özelliği ve tarz vardır. Her tarz da kendi giyim tarzını yaratır. İnsanların giysi seçimleri ya da ‘giyim tarzı’ dediğimiz şey bazı insanlarda entelektüel düzeyleri ve zevkleriyle paralel olarak daha belirgin ve kararlı, bazılarında ise daha silik ve de kararsız bir yapıda kendini gösterir. Ayrıca giysiyi taşıma, giysi yoluyla mesaj iletme boyutunda karizma da göz ardı edilmemesi gereken bileşenlerden biridir. Kısacası giyim kişiliğin aynası, dışa yansıması, göstergeler yoluyla mesaj iletmenin en etkili yolu ve söze dayanmayan iletişimin en güçlü biçimidir. Atatürk’ün giyim tarzı ve giysi tercihlerinin konu edileceği bu yazıda giyim-iletişim bağlantısı, giysinin göstergesel boyutu, renkler ve onların insanda yarattığı psikolojik etkiler üzerinde durularak; Atatürk’ün ‘Şapka Kanunu’yla önemini ortaya koyduğu giyim-kuşamla ilgili uygulamalarına kısaca değinilecek, Ata’nın giyim tarzı konusunda anılar, modacıların görüş ve yorumları, fotoğraflar olmak üzere mevcut malzemeden yola çıkılarak bir değerlendirmeye gidilecektir.

Anahtar Kelimeler
Atatürk, giysi, iletişim, gösterge, kod, renk.

Abstract
Communication is not only a verbal process. In communication as well as verbal codes, visual codes such as clothing also play a major role. There are as many personalities and styles as there are people in the world. Style creates its own clothing style. What we call people’s clothing preferences or clothing styles are more decisive or discrete paralel to their intellectual level and tastes, whereas it shows itself in a less decisive and less precise sense in others. Also, charisma is one of the factors that should not be ignored as it carries a message by means of clothing. In short, clothing is the mirror of personality and the most effective way to send a message by means of semantics and the most effective means of communication without the use of verbal communication. In this article Ataturk’s clothing style and clothing preferences will be investigated, as well as the relation between clothing and communication, the semantics of clothing, colors, and the psychological effects it has on mankind. Ataturk and his application with clothing in relation to the ‘hat revolution’ will be investigated in brief. There will also be an evolution of Ataturk’s clothing style with the materials in hand by means of memories, the views and comments of designers and by the help of photographs.

Keywords
Ataturk, clothing, communication, indicator, code, color.