• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Televizyon Dizilerinin İletişimsel ve Dilbilimsel İşlevler
(Communicative and Linguistic Functions of Television Sequences )

Yazar : Gülnaz Kurt*    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 65
Sayfa : 187-197
    


Özet
Bu makalede şu anda Türkiye’de yayınlanan ve çoğu zaman bilinçsizce izlenen TV Dizilerinin izleyici kitlesini düşünce, dil, dil dışı öğeler ve giyim tarzı gibi açılardan nasıl etkilediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmanın II. bölümünde araştırmanın kuramsal kısmına ağırlık verilip Hickethier, Mikos, Lichtung ve Fiske gibi televizyon bilimcilerin düşüncelerine yer verilmiştir. Ardından çalışmanın bel kemiğini oluşturan anket soruları Minitab, SPSS ve R veri analizi programları kullanılarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
TV Dizileri, dizi etkileri

Abstract
In this paper, we made a point of the effects of TV series on people who watch TV series unconsciously. This effects are analyzed in terms of mentality, language, non-linguistic elements and dressing style. With this aim, we focused on theoritic chapter in second part of this paper and examined the views of some scientists on TV such as Hickethier, Mikos, Lichtung and Fiske. Moreover, surver questions are evaluated by using some data analysis programs such as Minitab, SPSS and R.

Keywords
Tv Series, the effects of tv series

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr