Yevgeni Zamyatin Ütopya Algılarını Yeniden Kurarken
(Yevgeni Zamyatin )

Yazar : Birsen Karaca    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 63
Sayfa : 65-70
1577    876


Özet
Bu makalede Zamyatin’in ütopya algılarını nasıl değiştirdiğine dikkat çekilmektedir. Zamyatin’in Biz adlı romanı dünya edebiyatlarında anti ütopya konusunu işleyen ilk eserdir. Biz’in yazılışında rol oynayan faktörler ve eserin yayımlanmasıyla birlikte verilen tepkiler bu çalışma için önemli. Çünkü bu çalışmanın savına göre, Zamyatin’in daha önce yazdığı “Adalılar ve “İnsan Avcısı” başlıklı öyküleri anti-ütopya konulu Biz için bir laboratuar çalışması niteliğindedir

Anahtar Kelimeler
Zamyatin, utopia, anti-ütopya, “Biz”, Bolşevik, “İnsan Avcısı”, “Adalılar”.

Abstract
The objective of this article is to draw attention to how Zamyatin changes utopia associated perceptions. The first anti utopian novel ever written in the world literature is We by Zamyatin. The underlying factors for writing as well as the reactions after the publication of the work are of great importance for this study, because, according to the argument of this study, the previous two stories by Zamyatin titled “The Islanders” and “A Fisher of Men” are laboratory examinations for We on anti utopian concept.

Keywords
Zamyatin, utopia, anti utopian, “We”, Bolshevik, “A Fisher of Men”, “The Islanders”