Yerel Bir Kültür Ürünü Örneği: Soğanlı Bebekleri
(An Example of the Local Culture: Soğanlı Dollies )

Yazar : Neval Sakin    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 63
Sayfa : 169-190
1563    1022


Özet
Teknolojinin hızla gelişmesi, dünyanın ulaşım açısından küçülmesine neden olmuş bu da dünya uluslarının birbirlerini daha kolay ve yakından tanımalarına imkan sağlamıştır. Dolayısıyla gidilen ülkede aranan ilk şey, o ülkenin doğal güzelliği ve yörenin yaşayışını, kültürünü sembolize eden, bu kültür hakkında bilgi veren ürünler olmuştur. Bebekler, biziz aslında ifadesi bu düşünceyi göstermektedir. Nitekim Soğanlı Köyü bebekleri de yerel bir kültür örneği olarak geçmişle gelecek arasında bir köprüdür ve uluslararası kültür alışverişini sağlayan nitelikleri ile geleneksel özelliklerini korumaktadır. Zaman içerisinde bebeğin yapımında kullanılan malzemeler çeşitlilik gösterse de asıllarına uygun kıyafetlerle kalıcılık sağlanmakta ve sonraki nesillere kültürel değerler aktarılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Soğanlı Bebekleri, Folklorik Bebek, El Sanatları, Yeşilhisar, Kayseri

Abstract
The rapidly progress of technology caused the world to become smaller in terms of communication and this condition has provided an oppurtunity for nations to know each other easily and to be in a close relation. Consequently the first thing that is sought in a foreign country was the products which symbolizes that country’s natural beauty, the way of living and the culture. The expression “Actually, dollies are ourselves” shows this opinion. Likewise the dollies of Soğanlı Village yields a bridge between past and future as they are an example of local culture and maintains their traditional properties with the quality that provides international culture trade. Although the materials used in the production of dollies showed diversity throughout the years, permanence was still ensured by the costumes which are very close to their original ones and this way, cultural values can be transferred to the next generations.

Keywords
Soğanlı Dollies, Folkloric Dolly, Handmade Arts, Yeşilhisar, Kayseri.