Benlikten Kaçışın Öyküsü: Abdullah Efendi’nin Rüyaları
(- )

Yazar : Tülin Arseven    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 61
Sayfa : 105-120
1595    1297


Özet
Ahmet Hamdi Tanpınar, Modern Türk Edebiyatının güçlü yazarlarındandır. O, Türk edebiyatına şiir, roman, deneme ve öykü türlerinde çok sayıda eser kazandırmıştır. Abdullah Efendi’nin Rüyaları da Tanpınar’ın önemli öykülerinden biridir. Benlikten Kaçışın Öyküsü: Abdullah Efendi’nin Rüyaları başlıklı bu çalışmada Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, benliğinden kurtulmak isteyen bir insanın açmazını dile getiren Abdullah Efendi’nin Rüyaları adlı öyküsü içerik yönünden incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Arseven , Tanpınar , rüya

Abstract
Ahmet Hamdi Tanpınar is one of the distinguished auther of modern Turkish Literature. Very precious poets, novels and stories were won to Turkish Literature by Ahmet Hamdi Tanpınar. One of his important stories is Abdullah Efendi’nin Rüyaları. In this study Abdullah Efendi’nin Rüyaları will be analysed content.

Keywords
Arseven, Tanpınar, dream