Nijat Özön ve Türk Sinema Tarihyazıcılığı
(- )

Yazar : Emrah Doğan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 61
Sayfa : 193-212
1580    945


Özet
Türkiye’de sinema tarihi yazıcılığında Nijat Özön’ün çalışmaları önemli bir yer teşkil etmektedir. Ancak Nijat Özön’ün sinema tarihine bakışı ulusalcı, modernist, kronolojik, çizgisel, betimleyici özellikler içermektedir. Bu eğilimin Türkiye’de sinema tarih yazıcılığına katkıları olduğu kadar, sinema tarihinin Batı yazımındaki yeri dikkate alındığında bazı eksik noktaları mevcuttur

Anahtar Kelimeler
Tarih, sinema tarihi, sinema tarihyazımı

Abstract
Nijat Özön’s works have an important to a place concerning the cinema historical writing in Turkey. However, his perspective towards the cinema historical writing includes national, modernist, chronological, linear, and descriptive features. As far as this tendency has lots of contributions to the cinema historical writing in Turkey, there are some incomplete points with respect to the place of the history of cinema in the West of writting

Keywords
History, cinema history, cinema histography