Yüce Hissi ve Minör Edebiyatta Kimlik Oluşumu Üzerinden “İhtiyar Adam ve Deniz” ile “Avından El Alan” Yapıtlarının Karşılaştırılması
(The Sublime and the Creation of Identity in Minor Literature in a Comparison of “The Old Man and The Sea” and “The Prey” )

Yazar : Ozan Eren    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 90
Sayfa : 215-229
4484    2270


Özet
Buzdağı Teorisi’nin öncüsü Ernest Hemingway’in, intiharından 10 sene önce yazdığı, 1952’de yayımlanan İhtiyar Adam ve Deniz adlı romanı yazarın önde gelen yapıtlarından biridir. Roman, 84 gündür balık yakalayamayan Kübalı ihtiyar balıkçı Santiogo’nun 85. günde yakaladığı kılıç balığını zorlu bir mücadele sonunda sandalının yanına bağlamasını ve balığı evine götürürken balığın köpek balıkları tarafından zalimce yenmesini anlatır. Yine balık – balıkçı – deniz ilişkisi üzerinden kurgusunu oluşturan Bilge Karasu’nun Avından El Alan adlı metni ise 1980’de yayımlanan Göçmüş Kediler Bahçesi adlı kitabındaki 12 öyküden/masaldan biridir. Metin, birbirini tamamlayan üç farklı anlatı üzerinden örülür. Balıkçının tuttuğu bir balığın, kolunu kapması ile başlayan hikâye boyunca balık – balıkçı ilişkisinin tam olarak adı konulamasa da bu ilişkide algı sınırlarımızın çok üstünde olan bir hal, tam bir aşkınlık hali, söz konusudur.

Anahtar Kelimeler
Hemingway, Karasu, Yüce, Minör Edebiyat

Abstract
This paper, which suggests a twofold approach, will first examine the fish-fisherman-sea relationship with reference to Kant’s two different types of sublime, namely the ‘Mathematical Sublime’ and the ‘Dynamic Sublime’, in two works with similar subjects, written by two eminent twentieth century authors: Ernest Hemingway’s The Old Man and the Sea and Bilge Karasu’s The Prey. This paper also aims to serve as an account of Kant’s sublime using comparative literary examples as a way to make what Kant has to say more explicit. In the second part, the paper will argue that, through analysis of the two works, their constructions of identity, and the workings of the Sublime in major and minor literature, The Prey rightly belongs to minor literature. However, it should be indicated that a detailed comparison of the two pieces in terms of their literary characteristics is the subject matter of another essay and beyond the scope of the interests of the discussion here. In other words, in the second part of this essay, it is only attempted to make a brief comparative analysis of the sublime as it relates to the creation of identity in minor literature. It is also worth emphasizing that this is just an alternative way of exploring the sublime.

Keywords
Hemingway, Karasu, Sublime, Minor Literature