• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


"Dağları Deldim" Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Popüler Müzikte Metnin Analizi
(“BEATEN MOUNTAINS” Text Analysis in Popular Music Within the Perspective of Social Gender )

Yazar : Dursun Ayan    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 58
Sayfa : 145-164
    


Özet
Bu çalışma popüler müzikte metin (text) olarak adlandırılan şarkıların nasıl analize tabi tutulacağı konusuna katkı sağlamaya çalışırken, aynı zamanda toplumsal cinsi- yetin (gender) kadın ve müzik açısından popüler müzikteki görüngülerini de ortaya koyma çabasındadır. Diğer taraftan toplumsal cinsiyetin bir kimliklenme nedeni ola- rak ele alınabileceğini de gözden kaçırmıyor. Önemli bir noktanın altını başlangıçta çizmekte fayda var: bu metodoloji geleneksel müzikolojik analizin popüler müziğin içsel parametrelerini de hesaba katarak popüler müzikler için de uygulanabileceğini öngörüyor. Sunulan teorik çerçeve bağlamında Türkiye'nin önemli kadın rock yıldızı Özlem Tekin'e ait “Dağları Deldim” şarkısı analiz ediliyor.

Anahtar Kelimeler
türkü, türkü analizi,popüler müzik

Abstract
Abstract This study aims to contribute to the guestion of how to analyze the songs which are named as “text” in popular music, |t also makes an effort to put forward the pheno- menon of social gender in popular music in terms of woman and music. On the ot- her hand, it is also observed that social gender can also be discussed as a motive for identification. It is worthwhile to underline a significant point at the very beginning: sic. Within the context of the theoretical framework presented, the song of Özlem Te- kin called “Dağları Deldim” iş analyzedi.

Keywords
folk song, popule culture,gender in popular music

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr