Vıcente Blasco Ibañez’in “Baharlar Açarken ” Adlı Romanında İlkbahar
(The Spring in Vicente Blasco Ibañez ’s novel Between Orange Trees )

Yazar : Şebnem Atakan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 77
Sayfa : 197-204
1603    857


Özet
Dünyaca tanınmış İspanyol yazar, gazeteci, politikacı Vicente Blasco Ibañez (1867-1928), doğduğu ve yaşamının bir kısmını geçirdiği Valensiya’yı ve o bölge insanını konu aldığı Cañas y Barro (Sazlar ve Çamur), Arroz y Tartaña (Pirinç ve Araba) Entre Naranjos (Baharlar Açarken, 1900) gibi birçok roman kaleme almıştır. İbanez’in ayrıca XX. yüzyıl başlarında efsanevi tren Orient Express ile İstanbul’a yaptığı bir gezi sonrasında Türkler ve İstanbul ile ilgili edindiği izlenimleri içtenlikle aktardığı “El Oriente” (Doğu) adlı bir kitabı da vardır. Entre Naranjos romanında olay örgüsü Valensiya’nın güneyindeki Alcira kasabasında geçmektedir. Yapıtta Akdeniz ikliminde yetişen portakal ağaçlarının çiçeklenmeye başladığı bahar aylarında varlıklı bir ailenin gelecek vaad eden oğlu Rafael ile opera şarkıcısı Leonora arasında gelişen, ancak araya Rafael’in ailesinin girmesiyle mutlu sona ulaşamayan duygusal bir aşk hikayesi anlatılır. Ibañez romanında yalnızca bir sevdayı anlatmakla kalmaz, aynı zamanda o dönem içinde bulunulan politik ortamın gerçeklerini, gelenek görenek odaklı toplumsal baskıyı da bu yapıt aracığıyla ortaya koyar. İspanya’da natüralizm akımının temsilcilerinden olan yazarın yapıtının ele alındığı “Vicente Blasco Ibañez’in Baharlar Açarken Adlı Romanında İlkbahar” başlıklı bu çalışmada ilkbahar mevsimi ile ilgili betimlemeler, romanda bulunan kimi natüralist özellikler ve mevsim-insan-toplum ilişkisi üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Vicente Blasco Ibañez, Valensiya, Baharlar Açarken, İlkbahar

Abstract
Vicente Blasco Ibañez (1867-1928), a world-renowned Spanish novelist, journalist and politician, wrote many novels like Reeds and Mud (Cañas y Barro), Airs and Graces (Arroz y Tartaña) and Between Orange Trees (Entre Naranjos), the setting and the theme of which are centred on his native land Valencia where he spent most of his life and the Valencians. Ibanez also has a book titled East (El Oriente) in which he sincerely expressed his impressions about Turks and the city of İstanbul after a trip to Istanbul in the early 20th century through the legendary Orient Express train . The novel Between Orange Trees (Entre Naranjos) is set in the town Alcira in the south of Valencia. The novel tells a sentimental love story - the love flourishing between Rafael, a promising son of a well-to-do family, and Leonora, an opera singer, during the spring months when orange trees begin to blossom in a Mediterranean climate - which does not end happily because of the interference of Rafael’s family. In his novel, Ibañez not only tells a love story but also reflects upon the realities of political life and the social pressures imposed by the traditions in that period. This paper titled “The Spring in Vicente Blasco Ibañez’s novel Between Orange Trees” deals with the depictions of spring, the naturalistic features and the season-peoplesociety relationship in the naturalist writer Ibañez’s novel Between Orange Trees.

Keywords
Vicente Blasco Ibañez, Valencia, Between Orange Trees, Spring.