• Duyurular
 • İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Eğitim Durumu Sanal Gerçeklik Ortamının Algılanmasını Önemli Derecede Etkiler mi?
(Does the Education Degree Significantly Affect the Perception of a Virtual Reality Environment? )

Yazar : Abdulkader El Rawas   - Çağın Kazımoğlu  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 1-17
    


Özet
Sanal Gerçeklik (SG), çeşitli uyarı koşullarını yaratarak gerçekçi bir deneyimi simüle etmeyi amaçlayan dijital bir yazılım ortamıdır. SG, yirmi yıla aşkın bir süredir varlığını devam ettiriken, sanal gerçeklik başlıklarının maliyetinin düşük olması ve taşınabilirliği nedeni ile son birkaç yıldır kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Günümüzde, sanal gerçekliğin eğlence sektörü dışında en çok kullanıldığı alan Sanal Gerçeklik Maruz Kalma Terapisi (SGMKT) olup, belirli bir psikolojik rahatsızlığın tedavi etme sürecine yardımcı olma amacını güden bir yöntemdir. Son yirmi yılda, SGMKT, özellikle kas kontrolü ile ilgili hastalıkların tedavi sürecine yardımcı olmak, ve çeşitli rahatsızlıkları ve fobi problemlerinin iyileştirme sürecini desteklemek amacıyla etkili bir yol olarak kullanılmaktadır. SG kullanımıyla ilgili çok sayıda araştırma yapılırken, bu güne kadar kullanıcıların eğitim derecelerinin, SG sistemi nasıl algıladıklarını; ve SG deneyimlerine önemli ölçüde etki edip etmediğini ölçen bir çalışma yapılmamıştır.Birçok araştırmacı, SGMKT ile geleneksel bilişsel davranışçı terapiler arasında (VIVO gibi) farklar olup olmadığını analiz etmiştir. Ancak, bir SG sistemini son derece kullanışlı kılan etkilerin eğitim derecesiyle ilişkisini inceleyen veya kullanıcıların eğitim derecelerinin bir SG sistemine olan etkilerini ölçen istatistiksel araştırmalar yok denecek kadar azdır. Bu araştırmada, yükseklik korkusunun tedavisini desteklemek amacı ile geliştirilen bir sistemi test eden kullanıcılar arasında yüksek bir eğitim derecesine sahip olanlarla, daha az ya da hiç eğitim derecesine sahip olan bireyler arasındaki SG deneyimleri karşılaştırılmıştır. Yükseklik korkusu (Akropobi) rahatsızlığının tedavisinde potansiyel olarak kullanılabilecek bir SG sistemi Nielsen’ın sezgisel değerlendirmesi kullanılarak oluşturulmuştur. Mütakiben, katılımcıların eğitim derecelerinin SG sistemini kullanmadaki etkilerini belirlemek için yarı deneysel bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda, araştırma bulguları, katılımcıların eğitim derecelerinin SG ortamına önemli ölçüde etki etmediği gözlemlenmiştir. Bir diğer değişle, katılımcıların eğitim derecelerinin SG deneyimlerinde ve kullanımlarında etkin bir röl oynamadığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sanal Gerçeklik, Eğitim ve Sanal Gerçeklik, Sanal Gerçeklik

Abstract
Virtual Reality (VR) is a software generated digital environment that is aimed to simulate a realistic experience by creating a variety of stimuli conditions. While VR existed for more than two decades, it has dramatically gained the attention of public domain in recent years due to the portability and cost effectiveness of modern head mounted display (HUD) tools. Currently, the most widely used area of VR in research is Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) which is a method risen from the use of VR to potentially help people to treat a specific ailment. Over the last two decades, VRET has been established to be a highly effective way in various areas specifically in helping muscle control of stroke patients, treating various disorders and phobia problems. While there are an overwhelming number of researches undertaken in using VR, to this day it is not clear whether or not the educational degree of users is an impact factor that significantly affects how users perceive a VR system. Many researchers analysed whether or not there would be noticeable differences between VRET and traditional cognitive behavioural therapies (such as VIVO). However, what makes a VR system highly usable or whether or not the educational degree of users significantly impacts the usability of a VR system is still an unexplored area. This paper investigates whether or not there is a significant difference in experiencing a VR system specifically designed to treat acrophobia among people who have a higher education degree compared to those who do not have one. A VR environment was created using Nielsen’s heuristics to treat potential subjects that suffer from acrophobia. Having done so, a quasi-experimental study was undertaken in order to identify whether or not the educational degree of participants significantly impacted their experience in using the VR system. The findings of the study suggest that the educational degree of participants did not significantly impact how they perceived the VR environment. In other words, it was found that educational degree of participants is not a significant influence that affect how realistic and immersive participants found their VR experiences.

Keywords
Virtual Reality, Education and Virtual Reality, Virtual Reality Exposure Therapy,

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr